Община Казанлък инвестира над 20 млн. лв. в обновяването на училища и детски градини

110
Ръководителят на проекта инж. Кънчо Христов и зам.-кметът Лилия Цонкова

Над 20 млн. лв. са инвестирани в обновяването на училища и детски градини на територията на община Казанлък от началото на мандата на кмета Галина Стоянова. Обобщението направи зам.-кметът Лилия Цонкова днес, по време на заключителната пресконференция по Проект: „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“.

По мащабния проект, изпълнен предсрочно, пет училища на територията на общината посрещнаха новата учебна година 2018/2019 изцяло обновени: ОУ „Свети Климент Охридски“ в град Крън, ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ в село Хаджидимитрово, ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ в град Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Овощник и ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ в с. Ръжена. Изцяло реновирани по проекта бяха и три детски градини в казанлъшкия квартал „Изток“ – ДГ „Здравец“, ДГ „Слънце“ и филиал на 15-а ДГ „Звънче“. Извършените дейности включваха въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, вътрешна реконструкция и обновяване на дворните пространства, подмяна на отоплителната инсталация и монтаж на нови котли на пелети за училищата, газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа за детските градини и др.

Част от обновените училища и детски градини

Общата стойност на проекта бе в размер на 9 504 532 лв., осигурени безвъзмездно по ОПРР 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

„Извършените подобрения осигуряват по-добри условия за обучения на близо 1 100 ученици и повече от 200 души педагогически и помощен персонал“, посочи пред медиите ръководителят на проекта инж. Кънчо Христов.

Сградите на всички учебни заведения в град Казанлък са вече ремонтирани, а сред детските градини предстои ремонт на още две.

(СН)