Община Казанлък започна премахване на незаконни и опасни постройки

261

От днес Община Казанлък започна премахване на незаконни и опасни постройки в района на Старите лозя и язовирно селище „Копринка“.

В местността Старите лозя, северно от квартал „Изток“, ще бъдат съборени незаконни допълващи постройки, вилни сгради с квадратури от 20 до 35 квадрата, навеси и други. В местността живеят главно роми, голяма част от които са собственици на имотите, продадени им от граждани през годините, които са имали вили и към днешна дата разполагат с нотариални актове. Друга част разполагат с документи от собственици на вилните постройки, упълномощавайки ги за наематели с цел опазване на имота, показва проверка, извършена съвместно с РУ „Полиция“ – Казанлък.

Собствениците на имоти в този район притежават по нотариални актове сгради с определена квадратура, разрешавани през 70-те години до средата на 80-те на миналия век по различни постановления на Министерски съвет. Те имат статут на сгради, но наред с тях в Старите лозя има изградени и много допълнителни постройки – навеси или допълващи основната сграда, които са обект на премахване.

До момента са изминати всички законови процедури по уведомяване на собствениците, започнати през 2018 г. с връчване на заповедите за доброволно премахване и след изтичането на указания срок и констатирано бездействие незаконните пристройки подлежат на принудително премахване, уточняват от Общината.

В язовирното селище на язовир „Копринка“ ще бъде премахната общинска сграда, построена през 1948 година. Нарочна комисия от общинска администрация е обследвала сградата неколкократно, последно през месец април 2019 година. Сградата е окачествена като опасна за здравето и живота на хората заради естественото й износване и компрометиране на основната конструкция.

Назад в годините тя е била отдавана от Община Казанлък под наем, но след определянето й като опасна тази практика е прекратена. След обследването и внесен доклад с решение на Общински съвет Казанлък Общината пристъпва към нейното премахване.

(СН)