Обучаваха кандидати за приемни родители в Стара Загора

43

Обучение на кандидати за приемни родители се проведе в сградата на Центъра за обществена подкрепа в Стара Загора. В рамките на осем работни дни семействата, заявили желание да отглеждат приемни деца, бяха обучавани по теми, свързани със същността на приемната грижа, спецификите на децата в риск, тяхното развитие и особености, работа с биологични родители, законовата уредба в България, обуславяща приемната грижа и др. Обучението се проведе под формата на групови сесии, при които се използват интерактивни методи като ролеви игри, презентации, дискусии, анализ на казуси, работа в малки групи, прожекция на филми.

В обучението участие взеха семейства от общините Мъглиж, Чирпан и Стара Загора. Всички те кандидатстват за професионални приемни родители и имат желание да се грижат за деца в ранна възраст, а едно от семействата е готово да приеме и новородено бебе. Обучението на кандидатите е част от процедурата по проучване, която трае 4 месеца и се извършва от социалните работници от Областния екип по приемна грижа. Финалът на проучването е преминаването през Комисия по приемна грижа, която съответно одобрява или не одобрява кандидатите за приемни родители.

Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проекта „Приеми ме 2015“. Към момента действащите професионални приемни семейства в област Стара Загора са 51. Всички те са финансово обезпечени в периода, в който полагат грижи за приемното дете.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа – за Стара Загора – ул. „Христо Ботев“ 205, тел. за връзка: 0897/653 524, за Казанлък – ул. „Войнишка“ 25, тел. за връзка – 0878/799 373.

(СН)