Областна панорама на професионалното образование ще се проведе в Казанлък и Мъглиж на 13 май

62

Десета Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране ще се проведе на 13 май (петък) на площад „Севтополис“ – Казанлък, от 13:30 часа. В нея ще вземат участие всички училища от общината с професионално обучение, а именно: ПГ „Иван Хаджиенов“, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, Национално училище по пластични изкуства и дизайн, ППМГ „Никола Обрешков“, ПГ „Петко Стайнов“, ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ръжена.

На изложението всяко едно от училищата ще представи пред кандидат-гимназистите и гражданите на общината професиите и специалностите, за които може да се кандидатства след завършване на седми клас.

Панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране ще се проведе на 13 май от 11:00 часа и в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ – Мъглиж. Училището осъществява прием по три специалности от 8-и клас с 5-годишен срок на обучение, като „Горско стопанство и дърводобив“ и „Агроекология“ са единствените в Старозагорска област.

(СН)