Няма да допуснем производства в община Стара Загора, които да застрашат живота и здравето на хората

921
Участниците в брифинга

Тази категорична позиция изразиха днес общински съветници от ГЕРБ-СДС във връзка с протеста в Ракитница

„Гарантирам, че няма да допуснем по никакъв начин в Стара Загора да бъдат разположени производства или дейности, които да застрашат здравето и живота на хората и да бъдат нанесени щети на околната среда.“ Това обяви по време на брифинг днес общинският съветник и председател на Постоянната комисия по здравеопазването доц. д-р Емил Славов.

Позицията, която изрази доц. Славов заедно с колегите си общински съветници от ГЕРБ-СДС Мария Жекова и арх. Мартин Паскалев, е във връзка с внесеното предложение от кмета Живко Тодоров на предстоящата сесия на ОбС за стартиране на процедура по оценка въздействието на околната среда (ОВОС) във връзка с изявено инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за оползотворяване на твърди битови отпадъци.

Припомняме, че предложението на инвеститора – българска фирма, е за обезвреждането на отпадъците не чрез горене, а чрез пиролиза, полученият отпаден газ ще се използва за производство на ел. енергия, а изграждането на инсталацията ще е за тяхна сметка, а не от бюджета на Стара Загора. Срещу него обаче се обявиха от НПО „За земята“ и местни жители, които тази вечер организират протест в Ракитница.

Предложението за стартирането на процедура по ОВОС всъщност е първата предприета стъпка в посока решаването на проблема с боклука на община Стара Загора предвид факта, че единствената клетка в региона за депониране на отпадъци в депото край село Ракитница е запълнена на 75%, а от ЕС в бъдеще няма да финансират изграждането на нови клетки или модерни инсталации за обезвреждане на отпадъците.

„Именно в тази връзка това постъпило в общинска администрация инвестиционно намерение не трябва с лека ръка да бъде отхвърляно. Напротив, то трябва да бъде много внимателно анализирано, за да се преценят плюсовете и минусите. Именно първата стъпка на целия този процес е даването на възможност да се премине към ОВОС, защото тази оценка дава отговор на много въпроси, свързани с това как съответният производствен процес влияе върху природата около нас и от друга страна как влияе на самите нас. Ако ние намерим в отговора на Министерството на околната среда и водите конкретни обосновки, това ще бъде предпоставка да се вземе съответно решение. То може да бъде в полза на преминаване към процедура на развитие на това инвестиционно намерение, а от друга страна това да бъде прекратяване на процедурата, ако има минимален риск за здравето на хората. И ненапразно ние като членове на Комисията по здравеопазване в ОбС проведохме много сериозна и задълбочена дискусия по въпроса и единодушно стигнахме до извода, че даването на зелена светлина на тази процедура трябва да се осъществи и да се случи още на тази сесия на Общинския съвет. Защото всяко едно забавяне води до отдалечаване във времето на възможността да намерим най-добрия подход за решаването на проблема, без да се налага повишаването на такса битови отпадъци“, обясни доц. Славов, уточнявайки, че целта на колегите му общински съветници от различните групи е да бъде защитен интересът на общността.

Участвалите в брифинга съветници от ГЕРБ-СДС обясниха още, че едва след изготвянето на ОВОС ще се търси мнението на още експерти, както и че ще има широки обществени обсъждания. През това време в Общината могат да постъпят и други алтернативни предложения за оползотворяване на твърди битови отпадъци, които следва също да преминат през задълбочена Оценка на въздействието върху околната среда.

Пред медиите арх. Паскалев коментира и Общия устройствен план на община Стара Загора, който вече обхваща всички 51 села с ясно определени зони за застрояване.

„Големи промени в новия план в града не са правени освен разширяване в посока изток и запад с цел да бъдат увеличени площите за жилищно строителство, а в посока юг – заради увеличаване на индустриалното строителство“ – заяви арх. Паскалев. Той добави, че районът на бившето летище е предвиден като Зона за смесено обслужване и производство със запазване на пистата. Цялостното разглеждане на намерението е последващ процес, който ще се обсъжда от Общината и държавата. Арх. Паскалев очаква широка подкрепа от Общинския съвет на 30 юни за приемането на Общия устройствен план.

(СН)