НСИ: В София и Стара Загора се живее най-добре

129
Брутен вътрешен продукт в област Стара Загора по години

През 2018 г. Градът на липите е заемал първо място в международната класация за инвестиционна дестинация

Благосъстоянието в София е над четири пъти по-високо спрямо по-бедните области в страната. Това показва проучване на Националния статистически институт, което сравнява данните за брутния вътрешен продукт (БВП) на човек от населението през цялата 2017 г. В столицата той е 30 295 лв. На второ място е Стара Загора – с БВП на човек от населението й 17 550 лв., при 14 280 лв. за страната. Причината според специалистите е в това, че Общината се стреми да привлича инвеститори, които осигуряват високи заплати, а безработицата в Града на липите е много ниска.

През 2018 г. Стара Загора е заемала първо място в международната класация за инвестиционна дестинация. Изследването е било проведено от fDi Magazine, издание на „Файненшъл Таймс“.

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2017 г. възлизат на 905.9 млн. евро, което е близко до показателите за предходната година. С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 672.1 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 110 млн. евро, и община Казанлък – 76.1 млн. евро. През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 915 млн. евро, като е регистриран ръст от 2.5% спрямо 2016 г.

На трето място по БВП на човек от населението за 2017 г. се нарежда София-област с 15 500 лв., като това се дължи на близостта до столицата. Следват областите Варна, Габрово, Бургас, Пловдив, Враца и Русе. Във всички останали области БВП на глава от населението е под 10 хил. лв. С най-ниско ниво на БВП на човек от населението е област Силистра – 6 687 лв.

Въпреки ръста на икономиката през последните години България остава на последно място в Европейския съюз със средно 7 300 евро на човек от населението – четири и половина пъти по-малко от средното за общността – от 30 000 евро на човек.

Стела АЛЕКСИЕВА