Ново: Община Стара Загора стартира система за разделно събиране на биоразградими растителни отпадъци

226

На първо време в града ще бъдат разположени 150 кафяви контейнери за всички видове градински отпадъци

Започна разполагане на кафяви контейнери от 1100 л, предназначени за разделно събиране на биоразградими зелени отпадъци. Инициативата се осъществява съвместно с ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“ – оператор на дейностите по чистотата на територията на общината.

Разделно събраните растителни отпадъци ще бъдат извозвани за рециклиране чрез компостиране в Компостиращата инсталация на Регионалния център за управление на отпадъците в землището на с. Ракитница.

В кафявите контейнери могат да бъдат поставяни всички видове градински отпадъци – цветя, трева, листа, остатъци от подрязване на храсти, лози, дървени стърготини и др. подобни.

С цел производство на качествен компост в кафявите контейнери не бива да се изхвърлят отпадъци като полиетиленови торби, пелени, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, угарки от цигари и пепел, сготвена храна, месо, риба, млечни продукти, кожа, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, предупреждават от Общината.

В първия етап на развитие на системата за разделно събиране на зелени отпадъци в Стара Загора ще бъдат разположени 150 броя контейнери. Съдовете са пластмасови с капак тип „ракла“, в кафяв цвят и имат надпис „Само за растителен отпадък“.

Контейнерите ще бъдат разположени в близост до места, където се генерират най-големи количества зелени отпадъци – паркове, градини, стадиони, зелени площи на учебни и детски заведения, обществени и бизнес обекти, както и градини на жилищни сгради.

Списък с местонахождението на съдовете за разделно събиране на растителни отпадъци ще бъде публикуван на интернет страницата на Общината, след като бъдат разположени всички. Обслужването на контейнерите ще се извършва със специализирана техника по график два, три или повече пъти седмично в зависимост от степента на запълване.

Община Стара Загора призовава гражданите към отговорно отношение и ползване на контейнерите само за отпадъците, за които са предназначени.

(СН)