Новият Общ устройствен план на Стара Загора влиза на предстоящата сесия на ОбС

417
Брифингът на председателя на ОбС Стара Загора Мария Динева за предстоящата сесия на 30 юни

Старозагорският общински съвет ще разгледа на поредното си заседание на 30 юни новия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора. Предложението влиза за одобрение, след като бе задържано от администрацията за два месеца. Причината за забавянето се оказаха серия от сигнали за неотразени в проекта влезли в сила изменения на ПУП в части на града. След проведени две срещи между общински съветници, представители на Община Стара Загора и проектантите е взето решение пропуските да бъдат отразени като фактически грешки. Предстоящото гласуване на проекта ще сложи точка на дългогодишни усилия по изработване на стратегическия план, по който през есента на 2020 г. бе проведено обществено обсъждане.

Нови жилищни зони в източната и западната част на града, разширение на промишлената зона на юг, както и в посока изток, предвижда новият ОУП на Стара Загора. Територията на парк „Бедечка“ не е предмет на предстоящата за разглеждане от местния парламент разработка, се посочва в предложението, което съветниците ще гласуват в четвъртък. „Решението за проекта на ОУП се очертава като най-важната точка на тази сесия“, заяви на брифинг след приключване на Председателския съвет Мария Динева.

Общо 76 точки са включени в дневния ред на предстоящата сесия. Сред тях е предоставянето на съгласие за стартиране на процедура по ОВОС за изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битови отпадъци на община Стара Загора. „Ако бъде дадено съгласие, това няма да доведе до стартиране на изграждане“, подчерта председателят на ОбС.

„Този доклад ще бъде подготвен от екип от специалисти, след което оценката по ОВОС ще бъде подложена на обществено обсъждане“, обясни Мария Динева. Тя разкри, че предложението среща одобрение от страна на старозагорските съветници.

Такова обаче към момента не се забелязва по повод предложението на ВМРО за изграждане на паметник на воеводата Тодор Александров в Стара Загора. Според Мария Динева неодобрението е по линия на искането за финансиране на монумента през общинския бюджет. Комисията по законност и обществен ред е излязла със становище, че искането е незаконосъобразно и нецелесъобразно.

По време на сесията ще бъде разгледано и предложение за предоставяне на финансова помощ на 17 двойки за ин витро процедури. В дневния ред попада и решение за удължаване работата на Триажния кабинет към ДКЦ I. На второ четене ще бъдат разгледани две наредби, както и приемане на Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора.

Живко ИВАНОВ