Новият гробищен парк на Стара Загора се очаква да влезе в експлоатация след 2-3 месеца

194
В гробищния парк край Хрищени се подготвя нов терен за около 4000 погребални места

Най-късно през септември т.г. в експлоатация се очаква да влезе новият гробищен парк на Стара Загора в землището на Богомилово и Кирилово. Вече е направена пътната връзка с главния път и довеждащия път до парка. В момента се правят алеите и се подготвят парцелите, съобщи за медията ни инж. Димитър Ролев, главен специалист в отдел „Инвестиции и управление на проекти“. За инфраструктурата на новия гробищен парк от бюджета на Общината са отделени 400 000 лв.

Местата в действащия гробищен парк край Хрищени се предвижда да бъдат изчерпани през есента на т.г. В момента там се разчиства нов терен за около 4000 погребални места, за което са предвидени 150 000 лв. от местния бюджет.

Инж. Ролев съобщи още, че продължава и работата по улиците в града – в момента се възстановява хоризонталната маркировка по ул. „Х.Д. Асенов“, запълват се дупките по ул. „Христина Морфова“, поставят се бордюри на ул. „Отец Паисий“ и се ремонтират шахтите по ул. „Иван Вазов“. Продължават и ремонтните дейности в селата. Понастоящем се изкърпват две улици в село Малка Верея. Приключил е ремонтът на улици в Калояновец и е завършил ремонтът на пътя от Тракийския университет към с. Малка Верея и с. Лясково.

Стела АЛЕКСИЕВА