Право на отговор oт Николай Диков: Конкретният казус е решен, но не и същинският проблем

904

Радвам се, че студентите от Медицински факултет към ТрУ получиха своите академични справки, които им се полагат според действащото законодателство и всички нормативи. Но до тук с радостта ми. Проф. Въшин, ректорът на ТрУ, в своя позиция е изразил, че проблемът с издаването на академичните справки е решен, но ще си позволя да не се съглася с това негово твърдение и ще поставя няколко конкретни въпроса:

От изразената негова позиция става ясно, че едва ли не той разбира за този проблем от изпратената от мен информация до медиите и обществеността. И двамата, г-н Въшин, знаем истината, нали? Затова ще си позволя отново да поставя публично няколко въпроса, които касаят темата с академичните справки.

  1. Вие бил ли сте запознат с този проблем и отговарял ли сте, че студентите ще получат своите справки на 1 септември, когато срокът за прием и кандидатстване в други учебни заведения е вече изтекъл?
  2. Как така служител от управлението на Медицински факултет заявява в присъствието на свидетели на 12 август, че студентите са просто субсидия, а се твърди, че същият този служител е в болничен и това е причината за забавяне на справката (искрено се надявам въпросният служител да е здрав, но се сещам за един друг казус с болнични и други проблеми, който ще разглеждаме по-късно).
  3. Защо се твърди, че желанията на студентите са били удовлетворени още на 13 август, два дни преди случаят да бъде разгласен чрез медиите в града, а академичните справки са издадени в по-късен период, например на 19.08.2019?
  4. Бихте ли се ангажирали да извадите справка за заявените академични справки през последните пет години? Колко от тях са били връчени и срокът отговаря ли на Вашите вътрешни правилници?
  5. Какви стъпки са предприети за недопускането на подобна порочна практика занапред? Налага ли се за последващи проблеми, свързани с работата на отделните факултети или с дейността на някое от деветте структурни звена към ТрУ, да научавате от медиите?
  6. Ще припомня на проф. Въшин, че има внесена жалба по законно установения ред за конкретен случай до МОН и Комисията по образование и наука към НС.

Оставайки с дълбоко уважение към академичната общност и в частност към институцията Тракийски университет, предвид посочената от мен позиция за това, че има маниер на поведение от определени лица, които Вие, проф. Въшин, назовавате поименно, очаквам адекватно решение на проблема, а не претупване и потулване. Имиджът на университета е във Вашите ръце, а за да продължи ТрУ да бъде на едно от челните места, отношението към студентите трябва да бъде на необходимото ниво.

Моята работа като общественик, а не като представител на една или друга политическа партия, както неуместно се прави опит да се политизира въпросът, е да давам гласност, именно когато проблемът излезе от рамките на частния случай! Когато стане ясно, че проблемът не е в това, че някой е в болнични, а когато този проблем се превърне в общественозначим въпрос в случая – касаещ една, станала явна за обществеността порочна практика, която грубо накърнява основни права на студентите!

Именно за този проблем говоря и подчертавам, че той не е решен, след като няма поета отговорност за причиняването му!

Затова, отново подчертавайки дълбокото си уважение към академичната общност и в частност към ръководството на Тракийския университет в лицето на ректора – проф. Иван Въшин, заявявам, че разчитам на това ръководството на ТрУ и Министерството на образованието и науката да дефинират правилно проблема и да намерят не просто формалното му разрешаване, а да предприемат необходимото за това виновните лица да поемат следващата им се отговорност!

Именно санкционирането на виновните, създали и провеждали въпросната порочна практика, ще е гаранция за това, че проблемът действително е разрешен!

С уважение,
Николай ДИКОВ