Неразрешеният вид гориво, заради което беше затворен ТЕЦ „Брикел“, се оказа… бали със слама

420
Отговорът на МОСВ министъра до депутата Георги Гьоков. И отпадъците във въглищното стопанство на "Брикел", което според министър Нено Димов вече е освободено от тях

Това твърди министърът на МОСВ в отговор на депутатско питане на старозагорския народен представител Георги Гьоков

Спирането на шестте котела на ТЕЦ „Брикел“ в периода от 9 до 24 септември е заради слама, открита от представители на РИОСВ – Стара Загора, на транспортната лента и съхранението на големи количества балирана слама от слънчоглед, рапица, царевица, пшеница и ечемик. Това твърди министърът на МОСВ Димо Ненов в отговор на депутатското питане на старозагорския народен представител Георги Гьоков за неразрешения вид гориво, открит в „Брикел“, станал причина за налагането на принудителната административна мярка.

Министър Нено Димов уточнява, че в издадено Комплексно разрешително на „Брикел“ през 2018 г. разрешеното гориво за инсталацията са лигнитни въглища, като дружеството ежемесечно предоставя доклади за резултатите от системата за непрекъснати измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

В отговора обаче няма нито ред за пробното изгаряне на 1.6 милиона тона отпадъци, разрешение за което е издадено от подопечната му РИОСВ – Стара Загора, на 27.03.2019 г. (де юре на фирма „Траш юнивърс“ ЕООД, стопанисваща площадката на „Брикел“). В разрешението изрично е упоменато, че става дума за 200 000 тона пластмаса и каучук, 700 000 тона запалими отпадъци RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци, както и третирането на 700 000 тона други отпадъци, включително смеси от материали.

Още по-любопитна е позицията на министъра на МОСВ на питането на Георги Гьоков с какво са били обгазявани хората в Гълъбовския район. В отговора си Нено Димов обяснява, че терминът „обгазяване“ не е дефиниран в законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух. „Измерваните замърсители (б.р. от автоматичната измервателна станция в Гълъбово) са серен диоксид, фини прахови частици и азотен диоксид, което е в съответствие с дейността на инсталацията – изгаряне на лигнитни въглища за производството на топло- и електроенергия“, съобщава Димов и изброява замерените от началото на годината до 26 септември наднормени стойности на два от трите атмосферни замърсителя. А какво се е отделяло при експерименталното изгаряне на боклука? И защо РИОСВ -Стара Загора, е решила, че няма нужда от оценка на въздействие върху околната среда? За това министър Нено Димов не отронва и дума. От отговора му обаче става ясно, че проблемът вече е решен, тоест директорът на „Брикел“ е изпълнил дадените му от РИОСВ предписания – бункерите за сурови въглища са почистени и площадката на въглищното стопанство е освободена от наличните тонове слама, след което на 24 септември дейността на ТЕЦ-а е възстановена.

Какво предстои оттук нататък – този въпрос също е сред зададените от депутата Георги Гьоков на министър Ненов. Отговор липсва.

Йовка НИКОЛОВА