Необичайно високите температури стоплиха отношенията при птиците в аванс

60

„Едва началото на февруари е, а вече наблюдавахме първите копулации при белошипите ветрушки“, съобщиха от старозагорския Спасителен център за диви животни на „Зелени балкани“. Птиците, които се отглеждат там, участват в размножителната програма, целяща възстановяване на вида в България и обикновено пристъпват към любовните си увертюри в края на март. Времето, което в последните дни създаде усещане за пролет, стимулирало малките соколчета да правят първи опити за размножаване. „Климатичните промени са факт и те оказват влияние върху брачното поведение на птиците. Клетката и гнездилките им са готови да приемат новия живот, така че да не се налага външна намеса и почистването им в разгара на размножителния период. Извършен е и профилактичният медицински преглед на птиците в началото на размножителния период“, поясняват още от сдружението. Белошипата ветрушка (Falco naumanni) е от семейство Соколови. Среща се и в България. Модулът за освобождаване и адаптация на вида се намира в свиленградското село Левка. Тя е вид, много близък с керкенеза, който е наричан и черношипа ветрушка, но е по-дребен. Поведението им служи като индикатор за климатичните промени, с което птиците се превръщат в своеобразни синоптици.

Алекс СТОЕВА