На 14 януари излиза първото за 2021 г. класиране за детски ясли в Стара Загора

57

Общо 152 са обявените свободни места в детските ясли в община Стара Загора за първия прием за 2021 година. Класирането ще бъде обявено на 14 януари (четвъртък) на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски заведения. Най-много са свободните места в Детска ясла „Боровец“, където могат да бъдат приети 40 желаещи, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В класирането ще участват децата, отговарящи едновременно на следните условия: в заявлението за прием са избрани начални месец и година – 2021-а или по-рано (в класирането не вземат участие заявленията, в които началният месец и година са от месец февруари 2021 година нататък); децата са навършили или навършващи минимална възраст 10 месеца през месец януари 2021 г. В момента на класирането се прави автоматична проверка за възраст и при условие, че детето не навършва 10 месеца в конкретния период – не участва в класирането.

Ако в месец януари 2021 г. детето навършва 36 месеца, то отпада от класиране.

Срокът за потвърждение на новоприетите деца е пет работни дни, считано от 14 януари.

От общинска администрация напомнят, че класирането е според броя точки, събрани от отбелязаните критерии в заявлението за участие в класиране, трудовата заетост на заявителя и входящия номер на заявлението.

Кандидати без изискуеми задължения към „Местни данъци и такси“ в община Стара Загора могат да получат 1 точка при класиране, като отбележат „Да“ на съответния критерий. Верността му се проверява по електронен път от директора при записване в детската ясла, където е класирано детето.

Общо десет са яслите в община Стара Загора. Всички те са реновирани. Следващото класиране за свободни места ще бъде в началото на месец март.

(СН)