Националното сдружение на общините отличи най-големите общински благодетели на годината

341
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

По време на XII Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), бяха връчени и годишните награди на Сдружението за активни общини и организации, подкрепящи местните общности. Благодарение на номинацията на Oбщина Гълъбово „КонтурГлобал Марица Изток 3“ бяха отличени с награда „Дарител на общините“ за 2017 г. в категория „Подкрепа за малки общини“.

Американската топлоелектроцентрала и Община Гълъбово от години си сътрудничат успешно по редица проекти, свързани с подобряване на стандарта на живот на жителите на града. Съгласно дългосрочното споразумение с Oбщина Гълъбово „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ежегодно осъществява социални проекти на стойност до 500 000 лв. с цел подобряване стандарта на живот на местната общност. Именно по това споразумение през 2016 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши основния ремонт на Спортна зала „Енергетик“ на стойност 714 397.96 лв. В спортната зала ще провеждат всички спортни мероприятия на общината, но тя не беше ремонтирана от построяването си преди 40 години и преди старта на проекта бе в окаяно състояние. В обновената зала освен спортните събития, вече се състояха и два от най-значимите турнири от спортния календар на Общината – Регионалното състезание за хора с увреждания, което ежегодно събира над 130 участници и е единствено по рода си в страната, и Международният турнир по борба свободен стил за момчета „Злати Д. Ройдев“.

(СН)