Национална стратегия за активен живот на възрастните хора представиха в Стара Загора

137

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора бе представена днес в Стара Загора като част от Информационна кампания „Промяната е в нашите ръце“ по инициатива на Министерството на труда и социалната политика.

На срещата в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова, заместник-областните управители Петя Чакърова и Красимир Червилов, експерти от МТСП, представители на социални институции.

„В Община Стара Загора има активна социална политика. Стара Загора е след София по предоставяне на социални услуги. Сега те са 38, работим по още шест проекта и имаме много добро общуване с институциите. Грижата за възрастните хора е наш приоритет, в общината има три дома, но все още не могат да бъдат удовлетворени чакащите. Очакваме и да започне деинституализацията на домовете за възрастни хора“, заяви по време на срещата Иванка Сотирова.

Зам.-министър Петрова коментира, че България е една от страните с най-бързо застаряващи хора. През 2018 г. е стартирала програмата „Патронажна грижа“, по която вече има подписани 20 договора. Тя предлага екипи от медицински и социален работник да посещават възрастни хора и да ги обгрижват. Най-сериозно е положението при жените от 65 – 69 години“. По думите й много важна е връзката между местната власт и социалното министерство. „Възрастните хора не са бреме, а потенциал, който трябва да използваме, те са мост между поколенията“, допълни д-р Петрова.

Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2023 г.) бе представена от доц. д-р Георги Бърдаров от Софийския университет. Нейната цел е създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. Четири са приоритетите – насърчаване на активния живот в сферата на заетостта, на участието в обществото, на самостоятелния живот, както и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на национално и регионално ниво. Според статистиката в България 17.4% от населението е над 65 години. Най-висок е делът на лицата над 65 и повече години във Видин – 30.2%. За Старозагорска област той е 22.3%.

По време на срещата експертите от МТСП представиха новия Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, Правилника за неговото прилагане (в сила от 17.05.2019 г.) и утвърдената Методика за оценка на социалната добавена стойност от 07.05.2019 г.

(СН)