Най-важният приоритет e подготовката на добри учители

89
Участници в гражданския диалог в Стара Загора

Това съобщи по време на гражданския диалог в Стара Загора министърът на МОН

Министърът на образованието Красимир Вълчев обяви в Стара Загора, че предстои да бъдат направени законодателни промени, с които допълнително да бъде обвързано предоставянето на социални помощи с посещаемостта на децата в училище. Това ще стане възможно след промени в Закона за социалното подпомагане и в Закона за семейните помощи на деца. „Необходимо е периодът на спиране на помощта да бъде по-голям, с което санкцията да бъде утежнена“, заяви министър Вълчев. Той бе в Стара Загора във връзка с проведения в понеделник вечерта граждански диалог „Европа в нашия дом“, касаещ бъдещите перспективи в сферата на образованието в България. Участие в него взеха още зам.-председателят на НС Емил Христов, зам.-председателят на Комисията по образование в Народното събрание, евродепутатът Ева Майдел, народни представители, началникът на Регионалнoто управление на образованието Татяна Димитрова, представители на образователните институции от областта, синдикатите, неправителственият сектор и др.

Министър Вълчев очерта приоритетите пред образователната сфера у нас, подчертавайки, че държавата чрез общините ще продължи с кампанията по включване на всички деца в образователния процес. „Голямата ни цел е да включим в образователния процес всяко едно дете, което да завърши училище. Предизвикателство е да обхванем максимално рано отпадащите от образователната система. Необходими са още много усилия. Ще се фокусираме върху ежедневната посещаемост, особено където има концентрация на малцинствени групи“, посочи Красимир Вълчев. Той бе категоричен, че динамиката на времето изисква постоянно модернизиране на системата, както и мотивиране на учителите, търсейки индивидуалния подход. По този повод Вълчев посочи, че най-важният приоритет е подготовката на добри учители, които на свой ред да обучат специалисти за всички останали сфери. „Ето защо правителството приоритизира двойното увеличение на заплатите на учителите в четиригодишен период от време. За първи път средната учителска заплата надвиши средната за страната. Нашите усилия в тази посока ще продължат“, уточни Красимир Вълчев.

С помощта на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от МОН предвиждат да бъде осигурено допълнително обучение по български език за деца в детските градини. Данните на министерството показвали, че ако децата от т.нар. „групи в риск“ не усвоят български език в предучилищна възраст, след това не успявали да компенсират изоставането в училище, което според Красимир Вълчев водело след себе си до самоизключването им от образователната система.

В рамките на дискусията зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов подчерта, че инвестициите в подобряване на образователната база са сред приоритетите както на държавата, така конкретно и на местната власт, давайки за пример Стара Загора и Казанлък, където е реновирана близо 100% от образователната инфраструктура.

По ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 ще бъдат извършени ремонти и реконструкция, оборудване и подобряване на материалната база на 16 училища и 5 детски градини в област Стара Загора на стойност 34.6 млн. лв. Според Христов най-важната стъпка за развитието на образованието у нас е да бъде воден разговор за неговото бъдеще. По този повод евродепутатът Ева Майдел припомни, че страната ни първа е инициирала създаването на сдружението „Образование България 2030“, чиято ключова цел е да няма млади хора у нас без образование и всеки да намери успешна реализация.

По време на дискусията своето мнение по дискутираните въпроси споделиха представители на училищната и предучилищната сфера, на бизнеса и др. Дебат предизвика четиригодишното обучение на децата в детските градини, което ще им даде равен старт в училище, работата с родителите, фокусирането на вниманието върху децата с изявени дарби, изграждането на интернет със защитена среда, дуалното обучение и др. Представители на Асоциацията на софтуерните фирми в Стара Загора поставиха въпроса за генерирането на IT специалисти, които да са на достатъчно добро ниво.

Живко ИВАНОВ