Над 97% от първолаците на Стара Загора са класирани по първо желание

269

Във вторник беше обявено първото класиране на първокласниците в Стара Загора. Общо 1165 са учениците, които през септември трябва да чуят за първи път училищния звънец в града. От тях 1142 са класирани по първо желание, което представлява 97.15% от общия брой. По второ желание са класирани едва 2.5%. Това съобщи за медията ни ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова. 23 ученици не са били класирани, но Сотирова увери, че проблеми с техния прием няма да има, тъй като общо свободните места в града възлизат на 1355, което означава, че близо 200 остават свободни.

За трета поредна година Община Стара Загора реализира записването и обявяването на класиранията по електронен път. Иванка Сотирова посочи, че за тазгодишната кампания се е наложило да бъдат направени някои промени в наредбата за прием. „Освен четирите групи за уседналост по адрес на майката и на детето се въведе равнопоставеност на деца, чийто брат или сестра до 12 г. учи в училището, за което се кандидатства. При това положение детето се причислява към т.нар. „първа група“ и това става независимо от адреса, на който е регистрирано, и колко години има уседналост. Това увеличи много броя на децата, попадащи в т.нар. „първа група“, и се наложи в някои региони да направим завишение на броя на паралелките с една. Такава промяна бе направена в IV ОУ „Кирил Христов“ и V ОУ „Митьо Станев“. Нека това да не създава грешно тълкувание. Имаме много висок процент на деца, които са класирани по първо желание. Това говори достатъчно за самата процедура“, обясни Сотирова.

Класираните ученици разполагат със срок до 17:00 ч. на 10 юни да бъдат записани в учебното заведение, в което са приети. При записване е необходимо да бъдат представени документите, доказващи критериите, които родителите са маркирали в заявлението за прием. Те трябва да представят задължително копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване, личната карта на заявителя (родител/настойник) за удостоверяване при поискване и удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало (за върналите се от чужбина деца). Всички онези, които са били приети по второ или следващо желание, в срок до 10 юни чрез електронната система или в съответното училище следва да заявят отказа си.

Системата за втория етап на класиране се отваря на 11 юни в 10:00 часа. За участие в него всички, които не са класирани или са били приети по второ или трето желание, трябва отново да се запишат. Те ще получат нов входящ номер, с който ще участват. „Необходимо е родителите добре да следят този процес“, напомни Сотирова. Системата за повторно записване ще затвори на 16 юни, а два дни по-късно ще бъде обявено класирането.

Зам.-кметът на Община Стара Загора припомни, че завършилите подготвителните групи (бъдещи първокласници) могат да посещават детските градини до 14 септември включително.

Живослав ИВАНОВ