Над 50 учебни заведения в Стара Загора участват по схемата „Училищен плод“

91

27 училища и също толкова детски градини в Стара Загора получават ежемесечно доставки по схемата „Училищен плод“. Това показа проверка на медията ни, свързана с програмата, реализирана в цялата страна от Държавен фонд „Земеделие“. Голяма част от учебните заведения на територията на града работят и по схемата „Училищно мляко“. Общото мнение на ръководителите на училищата и детските градини е, че двете програми са позитивни, защото чрез тях децата получават плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, които не се заплащат от делегираните бюджети на учебните заведения, а от ДФ „Земеделие“. По този повод интересът към схемите е голям, видно от масираното участие на учебни заведения в Стара Загора. Наред с икономията схемите предоставят възможността за здравословно хранене на децата. От друга страна това е шанс да бъде стимулирано местното производство. Доставките на плодове и зеленчуци, и мляко и млечни продукти се реализира от фирми по предварително установен график. Едно учебно заведение има право на 10 такива доставки в рамките на един месец.

Проблемът през настоящата година обаче е, че Държавен фонд „Земеделие“ променя трикратно наредбата, по която двете схеми се реализират. Липсата на последователност от управляващия орган се отразява на заинтересоваността и готовността на учебните заведения в страната да участват. Наред с това Фондът предприема и други промени в изпълнение на програмата.

Понастоящем в Стара Загора 6 различни фирми осъществяват доставките за училищата и детските градини в изпълнение на двете схеми. По информация на наши източници една от фирмите за града обаче е на път да преустанови изпълнението на доставките след 31.12.2018 г. Очаква се управляващият орган в лицето на Държавен фонд „Земеделие“ да разпореди как ще продължи работата след отказа на частния доставчик. Медията ни ще продължи да следи развитието на ситуацията по този случай.

Живко ИВАНОВ