Надзорен одит отново потвърди сертификата на Системата за управление на качеството в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

74
ТЕЦ "Марица изток 2"

Отбелязана беше безупречната работа на внедрената система

Втори надзорен одит на Система за управление на качеството (СУК) в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД потвърди сертификацията й с област на приложение: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението“. Вследствие на това централата продължава петия цикъл на сертификация. Одитът се проведе от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД на 06.07.2020 г. и 07.07.2020 г. и премина при спазване на всички противоепидемични мерки, съобщиха от пресцентъра на „ТЕЦ Марица изток 2“.

От страна на одиторския екип е изтъкната перфектната организация за провеждането на процедурата. Изпълнен е предложеният от сертифициращия орган план и одитът приключи без констатирани несъответствия или забележки. Отбелязана беше безупречната работа на внедрената система в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015.

Успешно преминатият одит за пореден път доказа високия професионализъм на ръководството и персонала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Заложеният приоритет за налагане на модерни съвременни решения с цел стабилност и сигурност на електроенергийната система, както и удовлетворяването на нуждите на пазара, са ясен атестат за модерното управление на най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров.

(СН)