Навършиха се 10 години от най-голямата инвестиция в българската енергетика

959
Директорът на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" Алесандро Морето сподели, че хората, с които работи, го карат да се чувства българин

Как една остаряла въглищна централа се превърна в най-модерната на Балканите разкри Алесандро Морето, директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

– Г-н Морето, през лятото на 2019 г. се навършиха 10 години от завършването на рехабилитацията и модернизацията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. През 2009 г. това беше най-голямата инвестиция, извършена до момента в енергийния сектор. Моля, припомнете на нашите читатели каква беше целта на проекта и какво бе постигнато чрез него?

– Първо бих искал да спомена, че като цяло инвестицията в централата e първият мащабен частен проект в електроенергийния сектор на България, стартиран през 2003 г. Наистина тази година отбелязваме десетгодишнина от завършването на мащабната рехабилитация и модернизация, благодарение на която ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ стана първата топлоелектрическа централа на Балканите, работеща в пълно съответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.

Когато дойдох в България, процесът на рехабилитацията беше вече започнал. Тя включваше пълно обновяване, нови високотехнологични съоръжения за десулфуризация и технологии за опазване на околната среда. ТЕЦ „Марица Изток 3“ влиза в експлоатация през 1981 г. с 4 енергоблока и обща инсталирана мощност от 840 MW. С проекта за модернизация са реализирани инвестиции от 1.4 млрд. лева и производствените мощности са увеличени до 908 МВт.

Обновяването на eлектроцентралата бе част от изискванията към българското правителство за приемане на страната в Европейския съюз. България се ангажира да обнови своите мощности за производство на електроенергия, за да отговори на стандартите на ЕС. Според икономическо проучване, извършено от името на първоначалните заемодатели още през 2002 г., проектът за рехабилитацията й беше оценен като най-икономичната опция за енергийния сектор в България. Рехабилитацията на централата бе оценена като оптимален подход, който гарантира сигурността на енергийните доставки, използването на местните ресурси и спазването на европейските екологични стандарти като предпоставка за присъединяване на България към ЕС. През последните 15 години над 1.4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда.

Благодарение на мащабните инвестиции ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигурява 10% от годишното производство на електроенергия и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната.

Ако се върнем назад във времето, ще видим, че през 2001 г. България не е имала възможност да осигури финансиране за такъв мащабен проект. Единствената възможност на този етап е бил дългосрочният договор за изкупуване на електроенергия, необходим за осигуряване на финансиране от частни инвеститори и кредитори.

– Понастоящем колко са пряко заетите в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и хората, ангажирани от подизпълнители на електроцентралата?

– В нашата централа работят около 500 души. Изцяло разчитаме на въглища от рудниците в комплекса „Марица изток“ и сме в тясно сътрудничество с местния бизнес, което е двигател за местната икономика и създава още допълнителни непреки работни места. Изчисленията показват, че ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ допринася за издръжката на около 4000 души и техните семейства. Освен това сме и отговорен работодател. Успяхме да постигнем повече от 10 милиона работни човекочасове без инциденти на работното място, постижение, което се счита за международен еталон за сигурна и безопасна работна среда.

– След рехабилитацията и изграждането на сероочистващите инсталации ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ напълно изпълни екологичните изисквания на Европейския съюз и Протокола Киото. Европейската комисия обаче поставя все нови и нови изисквания пред въглищните централи. Ще успее ли ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ да се справи с предизвикателствата?

– Да, вярно е. Изискванията на ЕС към централите на въглища стават все по-строги и по-строги и се сблъскваме с нарастващи трудности при работа в такава среда. Но докато все още можем, ще продължим да генерираме електроенергия, тъй като България все още се нуждае от нас. Няма алтернатива на централите от комплекса „Марица изток“ – произвеждаме около 45% от електроенергията в страната. Ние също така осигуряваме енергийната независимост на България, тъй като използваме местни ресурси и защото нашите централи могат да работят „в горещо и студено време“. Трябва да се има предвид, че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ непрекъснато подобрява параметрите за опазване на околната среда. Всичките четири енергоблока работят със сероочистващи инсталации, благодарение на които постигнахме 20-кратно намаляване на емисиите на SO2. Също така намалихме праховите емисии 10 пъти и понастоящем улавяме 99.96% от тях. Ние бяхме първата централа в България, която въведе оросителна инсталация, за да минимизираме разпространението на прах. Заедно с колегите от другите електроцентрали изградихме система за ранно предупреждение. Рециклираме над 30% от генерирания гипс, който се насочва към производството на строителни материали.

След завършването на мащабната рехабилитация през 2009 г. никога не сме спирали да инвестираме в оптимизация на производствените мощности и в мерки за опазване на околната среда. Например през периода 2012 – 2015 г. бяха инвестирани 100 милиона лева за допълнителни подобрения, с които централата успешно отговори на новите стриктни норми на Европейския съюз за емисии на серен диоксид и азотен оксид, влезли в сила през 2016 г.

– „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е пример за инвеститор в България, който отделя милиони за програмата си за Корпоративна социална отговорност. Наред с многобройните дарения на здравни заведения и културни институции в Старозагорска област ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ миналата година създаде „тийн зона“ в Старозагорската регионална библиотека, а през април т.г. – и нов парк „Енергия“ в Гълъбово. Какви са бъдещите корпоративни планове на компанията в региона?

Г-н Морето е категоричен, че след мащабната рехабилитация през 2009 г. от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ не са спирали да инвестират във въглищната ТЕЦ край Гълъбово за оптимизиране на производствените мощности и в мерките за опазване на околната среда

– В момента съвместно с Регионалната библиотека в Стара Загора работим по друг проект. Името му е „Създателите“ и има за цел да създаде специално оборудвано работно пространство по концепцията STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика). Тази „зона“ ще бъде достъпна за всички заинтересовани „създатели“, които искат да експериментират и съчетават науката и технологията с въображението и изкуството. Ролята на нашата компания в проекта е да осигури модерно, специализирано оборудване и всички необходими материали. През последните 8 години „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е инвестирала над 4 млн. лв. в множество социални проекти в района на Гълъбово и Стара Загора. Сред тях са нови спортни центрове, детски площадки, паркове за отдих и административни сгради в околните селища. Освен че инвестира в инфраструктурни проекти, компанията работи по множество проекти в подкрепа на образованието, културата, опазването на местните народни традиции, подпомагането на хората в неравностойно положение, спорта и здравеопазването.

– Г-н Морето, въпреки че Вашето име от години се свързва с ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, много малко се знае за Вас самия. Бихте ли споделили откъде сте, кога свързахте професионалния си път с енергетиката и откога сте в България?

– Роден съм в района на Венеция, Италия. Когато за първи път дойдох в България, преди повече от 15 години, бях много приятно впечатлен от сърдечността и гостоприемството на българите. В продължение на няколко години работих по проекти в Словакия, a през 2017 г. приех поканата да се върна и да стана директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

– Ако трябва да избирате, бихте ли избрали отново България за осъществяване на своята професионална реализация?

– Работата ми в България ме обогати както професионално, така и социално. Хората тук имат силна връзка помежду си и е много лесно да се почувствате като част от местната общност. Това е едно от нещата, които ме накараха да се почувствам у дома. Хората, с които работя, ме карат да се чувствам българин. Щастлив съм, че съдбата ме доведе в България.

Въпросите зададе:
Йовка НИКОЛОВА