„Мълчанието няма да те спаси“

282

Среща-дискусия проведоха „Жените на Казанлък“, посветена на 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жени. Тя бе и първата инициатива от 16-дневната кампания „Мълчанието няма да те спаси!“.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие. Адв. Ивелина Димитрова – член на сдружението, представи причините, които налагат приемането на проект на Закона. „От данните в проведеното национално представително изследване на тема: „Насилието в България“, три четвърти от всички случаи на насилие през последната една година са именно от домашно насилие, а за 56.6% от гражданите най-тежката ситуация на насилие е била в дома им. По данни от МВР се наблюдава увеличение на броя на сигналите за домашно насилие, регистрирани на тел. 112, като за периода от 1 март 2018 г. до 1 март 2019 г. те са 22 983 броя, а за периода 1 март 2019 – 1 март 2021 г. – 26 567 броя, т.е. увеличението е с 3584 броя. Сравнителният анализ на МВР показва също така, че за периода март 2017 г. – май 2020 г. е нараснал броят на умишлените убийства на жени, при които пострадалата е роднина или е в съжителство с извършителя. Особено голямо е нарастването на постъпилите сигнали за домашно насилие за времето от 1 март 2020 г. – 13 март 2020 г. – 891 общо за страната, а в периода 13 март 2020 г. – 13 май 2020 г. са подадени 4875 сигнала.“

Очакваните резултати от законодателната промяна са надграждане на нормативната уредба на противодействието на домашното насилие; изпълнение на международните стандарти в тази област, включително и препоръки на Европейската комисия; осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица и ефективно прилагане на мерките за защита на правата на жертвите на насилие.

„Днес много жени живеят в постоянно безпокойство и страх. Те се страхуват да потърсят помощ, защото не вярват в нейната ефективност. Срамуват се да признаят за насилието над тях – сподели Стела Кехайова – председател на сдружението. – Време е тези жени да повярват в себе си, да повярват, че не са сами, че могат да започнат живота си наново. Без страх! И ние сме до тях!“.

(СН)