МОН одобри нови 6 обучителни програми на Център „Светулка“ в Казанлък

79

Министерството на образованието и науката одобри 6 нови обучителни програми на Център „Светулка“ в Казанлък. Програмите за повишаване квалификацията на педагогически специалисти са включени в регистъра на министерството. Всяко обучение съдържа теоретична и практическа част, както и получаване на кредити за повишаване на квалификацията при успешно преминаване.

„В одобрените програми Център „Светулка“ използва най-вече натрупания опит от работата ни с деца и ученици, както и споделен опит от партньорството ни с родители и учители. Радостни сме от новото одобрение на МОН, това е още една възможност експертизата ни и добрите практики да достигнат до много по-голям кръг педагогически специалисти и директори с оглед нашата мисия – развитие на потенциала на децата“, коментира управителят на Центъра Светлана Берова.

Техните шест одобрени програми, включени в регистъра на МОН, са:

– Оценяване на риска от обучителни трудности при деца на 5 и 6 години и тяхната превенция;

– Нарушения на четенето и писането. Диагностично оценяване. Практически умения за преодоляването им;

– Комплексна оценка на детето с поведенчески проблеми в предучилищна възраст и програма за ранни интервенции;

– Оценка на интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст;

– Методики за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с множество увреждания;

– Развитие на познавателна активност, когнитивни, езикови и социални умения при деца и ученици в образователни институции.

(СН)