Мозаечно пано „Децата – цветята на града“ майсторят в Стара Загора

77

От 16 септември до 14 октомври децата на Стара Загора имат покана да изработят цветя от различни фаянсови плочки, по предварително зададени форма, размер и цвят, използвайки техниката „мозайка“. Сътворените флорални мотиви ще бъдат обединени в общо пано. Организаторите от „Арт Мозайка“ ЕООД, както и участниците, ще монтират творбата в парк „Артилерийски“ през октомври.

Инициативата се осъществява с подкрепата на Община Стара Загора, а идеята е да бъде стимулиран и подкрепен художествено-естетичният вкус на деца, ученици и студенти. Участниците ще се запознаят отблизо с техниката на мозайката и нейното приложение в изкуството и градската среда.

Повече подробности и информация за начина на участие може да бъде получена от ръководителя на проекта Тони Матева, тел.: 0894 853 501, или на e-mail: st_mateva@abv.bg.

(СН)