Младежки лидери от 10 държави се събират в Стара Загора на обучение

71

От 12 – 20 септември в Стара Загора ще се проведе обучителен курс, който ще събира младежки лидери от 10 държави в Стара Загора. Организатор е СНЦ „Академия на успеха“, а обучителният курс е по програмата на Европейската комисия „Еразъм +“. В него ще участват тридесет и трима младежки работници и младежки лидери, идващи от Полша, Румъния, Хърватия, Северна Македония, Гърция, Италия, Словакия, Литва, Турция и България. Основни теми на обучението са устойчивият и природосъобразен начин на живот, споделяне на добри практики в сферата на екологията от страните на участниците, рециклиране, възобновяеми източници на енергия и др.

Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център по зависимости към Община Стара Загора са партньори в осъществяването на програмата на обучителния курс, чиято съпътстваща цел е намаляване на рисковото поведение, свързано с разпространение и употреба на психоактивни вещества сред младите хора.

На 14 септември (събота) участниците ще се включат в инициативата „Да изчистим България заедно“ в Стара Загора.

(СН)