Младежки еко патрули тръгват из Казанлък

120

В края на на миналата седмица в Община Казанлък бе дадено начало на работата на първите общински еко патрули, съставени от младежи на възраст от 15 до 29 години. Техните основни дейности ще са свързани с наблюдение с цел опазване на любимите места за отдих на казанлъчани, облагородяване и почистване на междублокови пространства и градинки, поддръжка на общинската собственост.

„Градът ни постоянно се разхубавява и ние имаме нужда от вашата помощ, за да съхраним създаденото през последните години!“, обърна се към младежите зам.-кметът по хуманитарни политики в Община Казанлък Цветолина Цветкова.

Младежките общински патрули ще имат отличителни знаци. Срещу заплащане до края на септември те ще подпомогнат усилията на Община Казанлък за опазване на общинската собственост и нейното стопанисване главно в източните и западни райони на града, където са изградени нови зони за отдих, както и парковете „Розариум“ и „Тюлбето“. В своята работа младежките еко патрулите ще бъдат подкрепяни от охранителната фирма, с която работи Община Казанлък.

„Много разчитаме на вас да ни помогнете да научим казанлъчани, че никой на никого не е длъжен, защото всичко се създава от нас, с нашите средства, но след това трябва и да се поддържа. Грижата за средата, в която живеем, е грижа на всеки от нас“, отправи послание на младежите кметът Галина Стоянова.

(СН)