Младежки агробизнес лидери ще обучават в Стара Загора

75

Сдружение „Академия на успеха“, Стара Загора, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора са организатори и домакини на обучителния курс „Агробизнес лидери в действие“, който е част от проект по програмата „Еразъм+“ на Европейската комисия.

Курсът ще се проведе от 17 до 23 юни в Стара Загора. В него ще участват 33-ма младежки работници, младежки лидери и хора, активни в сферата на младежките дейности, идващи от 10 държави – България, Полша, Испания, Северна Македония, Гърция, Италия, Литва, Румъния, Уелс (Великобритания) и Хърватия.

Основни цели на обучението са развитието на предприемачество в селските и изолирани райони, споделяне на добри практики в сферата от страните на участниците, придобиване на знания и умения в стартирането на малък бизнес, подобряване работата на участващите организации с млади хора, живеещи в изолирани райони и др. Обучителният курс има за цел и намаляване на рисковото поведение, свързано с разпространение и употреба на психоактивни вещества сред младите хора в селските изолирани райони.

(СН)