„Мини Марица-изток“ за пореден път доказа, че е стожерът на българската енергетика

430

„Мини Марица-изток“ ЕАД успешно преодоля поредното предизвикателство на природата в края на февруари и началото на март. Въпреки рекордно ниски температури дружеството изпълни заявките на консуматорите и гарантира сигурността на енергийната система на страната с ритмичното подаване на въглища. Само за периода от 21 до 28 февруари, въпреки температурите, достигащи в рудниците до минус 19 градуса, са произведени и доставени към централите 550 000 тона въглища.

От началото на годината до края на февруари са добити над 4 722 000 тона въглища, уточниха от пресцентъра на „Мини Марица-изток“. В рамките на двата месеца складовите наличности на топлоцентралите се поддържат в необходимия размер. Изкопани, транспортирани и насипани са 2 800 000 кубически метра земна маса в повече, в сравнение със същия период на миналата година.

С цел защита живота и здравето на миньорите, както и за опазването имуществото на дружеството и на околната среда, всички действия са били съобразени с утвърдения авариен план за работа при температури – под 12 градуса по Целзий.

Пред „Мини Марица-изток“ в момента стои ново предизвикателство на природата, провокирано от повишаването на температурите и започналото снеготопене. Днес от дружеството съобщиха, че 46 помпи работят в непрекъснат режим, за да изпомпват водата от водосборищата на трите рудника с цел недопускане на наводнение и гарантиране доставките към топлоцентралите.

(СН)