„Мини Марица-изток“ ЕАД е без задължения и в добро финансово състояние

831

Най-голямото въгледобивно дружество у нас „Мини Марица-изток“ ЕАД ще посрещне края на финансовата 2021 г. без задължения и в добро финансово състояние. Вследствие на значително завишените заявки за въглища от топлоцентралите в Маришкия комплекс дружеството добива по над 3 млн. тона въглища месечно, което се отразява и на финансовото му състояние. Като резултат от усилената работа и разумно водената финансова политика към днешна дата „Мини Марица-изток“ ЕАД отчита и над 120 млн. лева разполагаеми собствени средства, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Към 15 ноември „Мини Марица-изток“ ЕАД успя да погаси изцяло 20 млн. лева, усвоени като част от отпуснатия заем от 55 млн. лева от Българския енергиен холдинг (БЕХ) ЕАД през 2020 г., и в момента не дължи нищо на принципала си.

В същото време без просрочия се обслужват всички задължения на дружеството към бюджета, персонала и доставчиците.

За разлика от предходни години „Мини Марица-изток“ ЕАД няма просрочени вземания от своите клиенти.

Екстремно високите цени на електрическата енергия през последните няколко месеца на 2021 г. за пореден път доказаха важната роля на комплекса „Марица изток“ и в частност на „Мини Марица-изток“ ЕАД за националната сигурност на Република България, припомнят от въгледобивното дружество.

(СН)