Министър Красимир Вълчев в Стара Загора: В страната има 4 000 язовира, единици учат за хидроинженери

563
Министърът на образованието Красимир Вълчев и кметът на Стара Загора Живко Тодоров взеха участие в дискусия по проблемите на подготовката на кадри

„В страната имаме около 4 000 язовира, които се нуждаят от специалисти по поддръжката им, а на практика единици искат да учат за хидроинженери. Масово се записват за психология, плащат да се дипломират, а къде отиват после – никой не може да каже. В същото време ние даваме по две, предстои да дадем трета стипендия за желаещите да изучават математика, но желаещи няма“, заяви в Стара Загора министърът на образованието Красимир Вълчев, който взе участие в организиран от Общината дебат по проблемите на образованието и подготовката на кадри. Според него държавата и институциите продължават да бъдат недостатъчно реактивни на промените. И ако в сферата на училищното образование имало известен напредък, не така стояли нещата във висшето. Там продължавал да властва крайно затвореният модел на академичната автономия, който преди 30 години е имал задачата да предпази висшите училища от „лошата държава“, но сега вече се превръща в пречка.

„Голямата част от ВУЗ-овете живеят в условията на самодостатъчност и на недостатъчна реактивност на промените във външната среда. Затова сме предложили на обществено обсъждане законопроект за промени и допълнения в Закона за висшето образование. Висшите училища трябва да бъдат по-свързани с местния бизнес, с другите университети, те трябва да влязат в европейските образователни мрежи, за да бъдат разпознаваеми“, подчерта Вълчев. Той поясни, че желанието на Община Стара Загора да привлече инвеститори в областта на високите технологии, които да разкрият производства с висока добавена стойност, може да стане само ако междувременно бъдат подготвени кадри, като се използва съществуващият училищен потенциал и той бъде надграждан.

„Не само няма да намаляме приема в природоматематическите гимназии, но и ще го увеличим, като стимулираме въвеждането на обучение по информационни технологии. За това може и трябва да съдейства и Тракийският университет, където е необходимо да се създаде катедра по информационни технологии, след което да се акредитира и съответното професионално направление. Необходима е промяна в класификатора на професионалните направления, които в голяма степен не са свързани и често работят сами за себе си“, допълни просветният министър и за пореден път напомни, че не може само неговото ведомство да бъде инициатор за промените. Водещи трябвало да бъдат университетите и частния бизнес.

Христо ХРИСТОВ