МЕ твърдо застава зад комплекс „Марица изток“

445
Сред участниците на провелата се в МЕ среща бяха и президентите на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов и на КНСБ Пламен Димитров

Запазването на въгледобива и източномаришкия комплекс е заложено и в разработваната енергийна стратегия 2030-2050 г.

Поддържане стабилността на енергийната система и запазване капацитета на комплекса „Марица изток“ са сред водещите приоритети в енергийния отрасъл. Около това се обединили енергийният министър Теменужка Петкова, ръководители на държавните енергийни дружества и представители на синдикалните организации по време на провелата се в МЕ среща в понеделник.

Основните теми на разговора са били свързани с бъдещето на въглищните топлоелектрически централи у нас, както и на „Мини Марица-изток“ във връзка с растящите цени на квотите за въглеродни емисии. „До март 2019 г. ТЕЦ „Марица изток 2″ трябва да заплати за емисии парникови газове над 300 млн. лв. Работна група в Министерството на енергетиката разработи краткосрочни и дългосрочни мерки с цел оздравяване на дружеството. Средствата за квоти за посочения период ще бъдат осигурени, а през следващите месеци ще конкретизираме мерките за дългосрочно гарантиране стабилността на държавната топлоелектрическа централа“, подчертала министър Петкова, цитирана от пресцентъра на МЕ.

„Следващата седмица експерти от Министерството на енергетиката ще представят пред заинтересовани страни първоначални данни, свързани с разработваната Стратегия за устойчиво енергийно развитие с хоризонт 2030-2050 г. Очертани ще бъдат основните тенденции при формиране на енергийния микс, произтичащи от европейското законодателство в областта на енергетиката“, обявила още министър Петкова. Председателят на СМФ „Подкрепа“ Владимир Топалов съобщи пред медията ни, че запазването на въгледобива и комплекс „Марица изток“ е заложено в Стратегията.

Казано накратко, енергийният министър и синдикатите са категорични, че българската енергийна система не може да съществува без комплекс „Марица изток“. Въпросът е какво следва по-нататък, след като Европейската комисия вече е взела решение страните от ЕС да преминат към нисковъглеродна икономика, тоест в бъдеще да закрият въглищните си централи.

Председателят на СМФ „Подкрепа“ съобщи, че през декември т.г. в Полша ще заседава Комитетът на представителите на ООН за климата. Надеждата е, че заложената в Парижкото споразумение „декарбонизация“ може да бъде променена с „климатичен неутралитет“ за всяка отделна държава. За България това ще означава, че ще може да екплоатира ТЕЦ-овете си до изчерпване на въглищните находища, тъй като българската природа абсорбира в пъти повече СО2, отколкото се емитират в атмосферата от производството на ток от въглища.

Йовка НИКОЛОВА