МЕ отмени със заповед проучванията на златно находище в областите Стара Загора и Пловдив

240
Протестът в Стара Загора срещу издаденото разрешение от МЕ на "Дънди Прешъс" за проучването на златно находище в региона

„На 15.10.2020 г. министърът на енергетиката издаде Заповед No Е-РД-16-602, с която се прекрати процедурата по заявление за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства в площта „Свети Никола“, разположена в областите Стара Загора и Пловдив. С това Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“ изпълни първата от поставените си при учредяването цели“, съобщиха от сдружението.

Припомняме, че на 13 декември 2019 г. бе издадено Разрешение No 524 от министъра на енергетиката, в което на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД се разрешаваше да извърши търсене и проучване на златни находища в териториите на общините Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови, и община Брезово, област Пловдив.

Това предизвика широко обществено недоволство, в това число и протести, и стана повод за учредяването на Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“ на 25 юни т.г.

„Оттогава избраният Инициативен комитет води последователни действия в посока отмяна на всяка възможност за проучвателни и добивни дейности в определената от министерството площ. Инициативата срещна широка обществена подкрепа и на 25.09.2020 г. в Министерство на енергетиката беше депозирана подписка против даденото разрешение, подкрепена с подписите на над 10 000 граждани, като и до ден днешен продължават да постъпват подписи въпреки отминалия краен срок.

На 27.10.2020 г. представители на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, уведомени за отмяната на разрешението, внасят писмо с техен изх.No 0879 и осъществяват среща с председателя на Инициативния комитет на „България за Сърнена Средна гора“, за да потвърдят становището си отпреди месеци, в което заявиха отказ от дейности и действия на територията на засегната площ“, припомнят хронологията от НГИ „България за Сърнена Средна гора“.

От Инициативния комитет изказаха благодарност към всички граждани, изявили активна позиция, участвали в кампанията и станали причина за тази първа победа. От комитета припомнят, че работата им продължава за постигане на втората поставена цел, а именно: Забрана върху дейности по търсене, проучване и добив на метални и неметални полезни изкопаеми по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за подземните богатства в Сърнена Средна гора.

(СН)