Манипулацията на „зелените“

391

Петиция, подписана от над 31 400 американски професори и инженери, разобличава твърденията, че емисиите на въглеродния диоксид са причина за климатичните промени

Поводът за тази статия е инициативата на Световния фонд за дивата природа WWF, стартирана от техния „експерт“-природозащитник Георги Стефанов. Поредното активно мероприятие, което подготвя, е „работни срещи“ с кметовете на 16 общини от четири области – Стара Загора, Хасково, Сливен и Ямбол. Целта на инициативата е местните власти да бъдат запознати с последиците от рестриктивните екологични норми на ЕС по пътя към декарбонизация на икономиката. Инициативата на WWF има за цел и провеждането на голям енергиен форум след една година в област Стара Загора. „Експертът“ прогнозира, че трябва да се намерят решения на проблемите във въгледобивния сектор в близко бъдеще, защото през 2025 година има реална опасност енергийната система на страната да бъде изправена пред колапс.

От години активистите на „зелените“ НПО пропагандират чрез медии и обществени инициативи, че емисиите на СО2 от антропогенните дейности и особено от ТЕЦ на въглища са виновни за климатичните промени като „научно доказана и безспорна истина“.

Но така ли е?

Тази невярна информация се разпространява и от „зелените“ европейски политици. Настоящите лидери на ЕС приеха за своя основна цел да проведат до края на своя мандат „зелена“ революция в Европа, като я превърнат в първия декарбонизиран континент на Земята. Тотална война бе обявена на конвенционалната енергетика, която произвежда електрическа енергия от най-евтиния енергиен ресурс – местните лигнитни въглища. В същото време се промотират ВЕИ като „евтина и екологична“ алтернатива. И за да бъде убедителна тази лъжа, наложиха чрез директиви търговията с квоти за емисиите на СО2 от енергетиката и индустриалните предприятия, като непрекъснатото тенденциозно увеличаване на цените им предизвика рязко оскъпяване на цената на ел. енергията от ТЕЦ на въглища. Получените огромни финансови средства от тази търговия целево са насочени да субсидират „евтините“ ВЕИ. До колко са евтини те, стана ясно от публикация преди десетина дни, че Германия спира субсидиите за ВЕИ, които са причина за високата цена на електрическата енергия в страната.

Европейските „зелени“ политици и НПО се позовават на твърденията на експерти към ООН. Основен източник за информация за тях е IPCC на ООН, която периодично публикува преглед на изследвания под формата на обемист, от време на време актуализиран доклад по темата за изменението на климата. ООН твърди, че автор на доклада е колектив от 600 учени. Тези „автори“ обаче не са такива, каквито е прието в науката да бъдат. Разрешено им е да коментират проектотекста, но окончателният текст нито отговаря, нито включва много от техните коментари. Той отговаря на целта на Организацията на обединените нации да изгражда подкрепа за световно данъчно облагане и нормиране/ограничаване на индустриално полезната енергия. И за да са по-убедителни, от ООН твърдят, че сред повече от 95% от учените в света има консенсус по заключенията на доклада.

До сега никъде в общественото пространство у нас не се е появявало съобщение, информация или коментар на европейски или на наши специалисти и политици, че преди повече от двадесет години известни и уважавани учени в САЩ са организирали подписка под петиция, опровергаваща тази груба измама.

Осъзнавайки от дискусии със свои колеги, че това твърдение за „консенсус“ не съществува, група учени инициира Петиционен проект в началото на 1998 г. Хиляди подписа са били събрани в кампанията през периода 1998-1999 г. Между 1999 г. и 2007 г. списъкът на подписалите петицията расте постепенно без специална кампания. Между октомври 2007 г. и март 2008 г. започва нова кампания за събиране на подписи. По-големият брой на подписалите е след октомври 2007 г. Оригиналната статия за преглед, придружаваща петицията през 1998-1999 г., е заменена през октомври 2007 г. с нов преглед, включващ изследователски и научни публикации до тази дата. Обновената кампания е предизвикана от ескалация на твърденията за „консенсус“ и излизането на филма „Неудобна истина“ на бившия вицепрезидент на САЩ Ал Гор и свързани подобни събития. Филмът на Гор твърди за „консенсус“ и „установена наука“ в съгласие за глобалното затопляне, причинено от човечеството, като манипулира обикновените хора и децата в публичните училища, където бил широко прожектиран. За съжаление този филм съдържа много сериозни неверни твърдения, които никой информиран, честен учен не би могъл да подкрепи. Кампанията за строго съкращаване на въглеводородните енергийни технологии е вече значително разширена. Отправени са много научно невалидни твърдения за предстоящи климатични извънредни ситуации. Същевременно предложените политически действия за рязко намаляване на използването на въглеводороди застрашават просперитета на американците и самото съществуване на стотици милиони хора в по-бедните страни.

Публицистите от Организацията на обединените нации, Ал Гор и техните привърженици често твърдят, че са останали само няколко „скептици“, които все още не са убедени в съществуването на катастрофална спешна ситуация вследствие на глобалното затопляне.

Видно е, че 31 487 американци с висши степени в различни области на науката – академици, бивши председатели на Академията на САЩ, членове на световно признати академии на науките, професори, включително 9 029 докторанти, съвсем не са „малко“. Един от тези именити учени е физикът Фредерик Сейтц – бивш президент на Националната академия на науките на САЩ и на Университета „Рокфелер“. Той е носител на Националния медал за наука, наградата „Комптън“, медала „Франклин“ и на множество други награди, включително почетни докторати от 32 университета по целия свят. През август 2007 г. д-р Seitz прегледал и одобрил статията на Робинсън и Скоро, която е разпространена с петицията и дал своето възторжено одобрение за продължаване на Петиционния проект. От ясното и категорично изявление на петицията, което са подписали, е видно, че тези 31 487 американски учени не са „скептици“. Вместо това те са убедени, че хипотезата, обвиняваща човечеството за глобалното затопляне, няма научна валидност и че действията на правителствата въз основа на тази хипотеза излишно и контрапродуктивно биха навредили както на просперитета на човечеството, така и на естествената природна среда на Земята. За да не се допусне компрометиране на петицията, доброволци оценяват пълномощията на всеки подписващ, проверяват неговата самоличност и, ако той е наистина съществуваща личност, добавят името му в списъка към петицията. Подписалите учени и инженери са групирани в седем категории:

  1. Атмосферните, екологичните и земните науки включват 3 805 учени, обучени по специалности, пряко свързани с физическата среда на Земята – миналите и настоящите явления, които засягат тази среда.
  2. Компютърните и математическите науки включват 935 учени, обучени по компютърни и математически методи. Тъй като хипотезата, че човечеството е причината за глобалното затопляне, почива изцяло на математически компютърни модели, а не на експериментални наблюдения, тези науки са особено важни при оценката на тази хипотеза.
  3. Физиката и космическите науки включват 5 812 учени, обучени в основните физични и молекулярни свойства на газове, течности и твърди вещества, които са от съществено значение за разбирането на физическите свойства на атмосферата и Земята.
  4. Химията включва 4 822 учени, обучени в молекулярните взаимодействия и поведението на веществата, от които са съставени атмосферата и Земята.
  5. Биологията и селското стопанство включват 2 965 учени, обучени във функционалните и екологични изисквания на живите същества на Земята.
  6. Медицината включва 3 046 учени, обучени във функционалните и екологичните изисквания на хората на Земята.
  7. Инженерните и общите науки включват 10 102 учени, обучени предимно в много инженерни специалности, необходими за всички човешки дейности, включително екологични програми.

Информацията е от средата на 2014 година. Като процесът на събиране на подписи под нея продължава и след това. Актуализирана, тя се подава периодично в Държавния департамент на САЩ.

А дали американските политици се вслушват в мнението на своите учени, или в манипулативните твърдения на Ал Гор и неговите последователи – алармисти и активисти на различни „зелени“ НПО, щедро финансирани от специално създадени за целта фондации?

Отговорът на този въпрос е решението на САЩ да се разграничат категорично от Парижкото споразумение относно изменението на климата и вменяваната вина на СО2.

Тази информация би трябвало да я знаят не само българските политици и енергийните експерти, но и всички български граждани, преди да се вземат съдбоносни решения за българската енергетика и да се предотврати неин евентуален колапс след 2025 година, а електрическата енергия да стане трудно достъпна, луксозна стока за мнозинството битови и индустриални потребители у нас. Крайно време е българските икономически и социални интереси да се отстояват с приоритет във вътрешната и външната политика на управляващите страната.

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ, минен специалист