Лебеди избраха рудниците на „Мини Марица-изток“ за свой дом

1345

Двойка лебеди избра да се засели в едно от изкуствените езера, образували се от дейността на багерите във въгледобивното дружество „Мини Марица-изток“ ЕАД. Величествените птици се появили във водоема в късната есен, близо до технологичната площадка, изградена за сглобяването на багер RS 4000, близо до територията на рудник „Трояново-север“.

Миньорите наблюдават с любопитство и отдалеч двойката, за да не смущават естествения ритъм на живота им. По думите им красивите птици вероятно са родители, защото при появата на човек, издават предупредителни звуци. Те смятат, че гъстата растителност наоколо създава добра защита за малките. Заселването на двойката лебеди е атестат за добрите качества на терена, бивша територия на изкопни дейности по добива на лигнитни въглища.

Лебедите олицетворяват красотата, благодатта и изяществото и почти всички видове са изброени в Червен списък на Международния съюз за опазване на природата.

Веднъж избрали своята територия, те се привързват към нея и години наред могат да използват едно и също място за гнездене. За тях е известно още, че създават неразделни двойки за цял живот, затова са се превърнали и в символ на вярност и романтика.

Случаят с двойката лебеди обаче не е прецедент в минното дружество. Завръщането на естествените обитатели на рекултивираните терени, доскоро обект на минните дейности, е постоянен процес, който се наблюдава от години, припомниха от пресцентъра на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Наред с възстановяването на естествената флора на бившите терени на минните дейности се възражда и животинският свят, който ги населява. Завръщат се фазани, яребици, зайци и други дребни обитатели. Ограниченият достъп на външни хора способства за осигуряване на спокойна и сигурна среда на птиците и животните, които се чувстват в безопасност. Всичко това е резултат от отговорната политика на дружеството за възстановяването на екологичното равновесие, плодородието и ландшафта на бившите минни терени.

(СН)