Лаборатория за виртуална реалност ще работи в Тракийски университет

143

Директорът на Изследователския институт по информатика в Карлсруе проф. Живка Овчарова бе на посещение в Тракийски университет – Стара Загора, по покана на ректора по повод съвместната им дейност, свързана с лабораторията за виртуална реалност, с която ще работи университетът.

Проф. Овчарова е обявена за една от 25-те лидерки на дигиталното бъдеще в Германия.

От ТрУ информираха, че съвместната дейност вече е започнала, а проф. Овчарова предостави на старозагорското висше училище двама утвърдени специалисти, които ще работят в лабораторията за виртуална реалност: „Ние ще работим заедно с Тракийския университет в направления, които са свързани с дигитализация, с виртуално представяне, с използване на виртуалната реалност. Това е нова дисциплина за университета, но тя ще даде възможност виртуалната реалност, като нова технология и начин на работа и на мислене, да се въведе в традиционно силните дисциплини. За животновъдството и медицината, за да могат те да получат една конкретна помощ за модернизирането си. Дигитализацията е много общо понятие, винаги трябва да се знае за какви технологии става въпрос и виртуалната реалност може да помогне да се представят нови сценарии, нови форми на отглеждане на животни и всичко, което е свързано с иновационните технологии“, обясни проф. Живка Овчарова.

Специалистите, които ще работят в лабораторията за виртуална реалност, са Виктор Хефнер, който е физик, и Полина Хефнер – информатик. Те работят от десет години в института в Карлсруе, започнали са като студенти и след това са получили асистентски позиции. Виктор вече е защитил неговата дисертация, а Полина е пред защита на нейната дисертация. Според проф. Овчарова и двамата са утвърдени специалисти, които познават технологиите в дълбочина и тяхното приложение в най-различни дисциплини и научноизследователска работа.

По време на посещението си в Стара Загора проф. Живка Овчарова сподели още, че наблюдава бързото развитие на Тракийски университет и е впечатлена от потенциала на възможностите, които има учебното заведение: „Тракийски университет се развива много бързо и много прогресивно през последните месеци. Сега получих информация, че е на 7-о място в списъка на изследователските университети в България, което е едно много високо постижение. Това, което ме впечатлява в Тракийския университет, е многообразието, той не е силен само в едно направление, тук има съчетание на дисциплини, които са важни за бъдещето не само на България, но изцяло на човечеството, тъй като са свързани с нови форми на отглеждане на животни, с медицина. Тоест с много неща, които са свързани с човека, с живота, а не само с роботи и с техника. Всичко това трябва да бъде  погледнато от перспективата на дигитализацията – какви модерни технологии могат да се въведат в животновъдство и в медицината, за да могат да се оптимизират точно жизнените цикли, а не да се работи само по технологични направления. Това, което разбрах, е, че университетът ще се концентрира много силно в компютърни технологии и телекомуникации, което дава една прекрасна възможност да се свържат традициите и силата на този университет“, коментира проф. Овчарова.

(СН)