Къща и земи продава данъчното в Стара Загора

155

Поземлен имот в град Гурково, ведно с находящите се върху него сгради, е обявен за публична продан от НАП – Стара Загора. Продават се еднофамилна къща на два етажа със застроена площ 91 кв. м, гараж с площ 34 кв. м и стопанска постройка от 47 кв. м.

Огледи могат да бъдат извършени всеки присъствен ден от 10 до 18 юли по местонахождение на имота в Гурково.

Ценовите предложения за участие в тръжната процедура се изпращат на адреса на НАП – Стара Загора, ул. „Кенали“ 1, етаж 4. Депозитът за участие е в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена от 15 000 лв. и следва да бъде внесен по банков път до 18 юли.

Търгът ще се проведе на 24 юли от 10:30 часа в сградата на старозагорското данъчно.

Седмица по-рано, на 18 юли, на търг се продава и урегулиран поземлен имот от 1 400 кв. м в село Славянин. На публична продан е обявен и 1/2 идеална част от апартамент в Стара Загора.

Допълнителна информация за условията и правилата за провеждане на търговете, първоначални продажни цени, банкови сметки за превод на депозита и необходими документи са публикувани на сайта на НАП – nap.bg, в раздел „Продажби“.

Подробна информация може да бъде получена и от публичния изпълнител, водещ търга, на телефон, посочен в обявите.

(СН)