Кръгла маса за въглищната енергетика и механизмите за капацитет ще се проведе на 7 ноември

325

Институтът за енергиен мениджмънт, с подкрепата на Министерството на енергетиката, организира на 7 ноември кръгла маса на тема „Механизмите за капацитети като част от бъдещия пазарен модел на България“. Събитието ще се състои в „София Хотел Балкан“, зала „Средец“, от 9:30 до 13:30 часа.

В кръглата маса участие ще вземе министърът на енергетиката, Теменужка Петкова, която ще направи встъпителното изказване.

Основните въпроси, които ще бъдат обсъждани в рамките на форума, са:

– Европейската инициатива „Въглищни региони в преход“ – същност и какво можем да очакваме от нея в български контекст?

– Има ли и какви са рисковете пред сигурността на снабдяването?

– Кога се прилагат механизми за осигуряване на капацитет и какъв вид е подходящ за България?

– Как избраният механизъм за осигуряване на капацитет ще се впише в бъдещия пазарен модел на България и кои са следващите стъпки, за да бъде приложен?

За участие са поканени държавни институции, регионални и местни власти, бизнес и синдикални организации, търговски дружества и НПО. Събитието е открито за медиите.

(СН)