Контакти

АДРЕС: Стара Загора
ул.“Димитър Наумов“ 96, ет.1, ап.2
Старозагорски новини ЕООД
УПРАВИТЕЛ: Йовка ВЕЛИКОВА (088)8588633
(042)629053
ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
ЗАМ.-ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Георги ГЕРЕНОВ
РЕПОРТЕРИ: Добрина СЛАВОВА (042)601258
ОТДЕЛ „РЕКЛАМА“: (042)645101
(088)7397537
  Петя БАКАЛОВА (088)7508579
  Малина БАЛЧЕВА (089)7536186
(088)9397435
  Маргарита ХУБЕНОВА
КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН
И ПРЕДПЕЧАТ:
Георги АЛЬОШЕВ (042)631257
КОРЕКТОР: Стойка СТОЙЧЕВА (042)601257
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Валерия СЛАВОВА
КАСИЕР: (042)601258
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Николай НИКОЛОВ (088)7397537
E-mail: stznews@gmail.com
Факс: (042)629053