Консервират мозайките и от външния кръг на Чинията

265
10 от 14-те мозайки на т.нар." външен кръг" ще бъдат защитени до няколко седмици

Екип от реставратори под ръководството на проф. Томас Данцл от Техническия университет в Мюнхен и д-р Николай Харалампиев от Националната художествена академия започна работа по консервацията на 10 от общо 14-те уникални мозайки в т.нар. „външен кръг“ на Чинията, съобщи председателят на Фондация „Проект Бузлуджа“ арх. Дора Иванова. Необходимите средства за консервацията и на тези полуунищожени от метеорологичните условия и вандали творби на едни от най-известните български художници от 70-те и 80-те години на миналия ХХ век са събрани от дарители в резултат на няколко благотворителни инициативи, включително и голям концерт пред входа на мегамонумента през лятото. Започнало е и изграждането на временно защитно покритие над консервираните мозайки, което ще ги запази поне за още няколко години от суровите климатични условия на старопланинския връх Бузлуджа в сградата, която няма покрив след набези на крадци, отнесли листовете медна ламарина. В екипа участват 20 доброволци от България, Франция, Великобритания, Русия и Нидерландия.

Част от екипа доброволци на арх. Дора Иванова (третата отляво надясно)

От Фондация „Бузлуджа“ са стартирали инициатива под надслов „Осинови мозайка“, чрез която отделни личности, организации и фирми имат възможността да подкрепят опазването на конкретна мозайка, за да я запазят за следващите поколения. Мозайките в построения и открит през лятото на 1981 година монумент на връх Бузлуджа са едно от най-големите мозаечни произведения от XX век в Европа. Те са най-ценният и най-застрашен елемент в сградата и се нуждаят от спешни мерки, за да не бъдат загубени безвъзвратно, коментира арх. Дора Иванова. Общата им площ е близо 1000 кв. м и за направата им са използвани над 2.5 милиона тесери (камъчета). Две трети от тези мозайки все още са налични.

Професор Томас Данцл от Техническия университет в Мюнхен

Те са разпределени на две стени – външен и вътрешен мозаечен кръг. Във външния мозаечен кръг има 14 мозаечни пана на различни теми като „Жената в нашето общество“, „Грижата за следващото поколение“, „Миролюбивата политика на България“ и други изключителни произведения, дело на едни от най-изявените български художници, сред които Иван Кирков, Димитър Киров, Стоимен Стоилов, Тома Върбанов, Иван Б. Иванов.

Христо ДИМИТРОВ