Книга на ген. Георги Вазов ще ни припомни Освобождението

86

Премиерата е насрочена за 13 август в музея на Чудомир в Казанлък

В навечерието на 142-годишнината от Шипченската епопея ръководството на Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ кани българските родолюбци на представянето на една наистина уникална книга, съхранила паметта за тези героични събития. Монографията на ген. Георги Вазов, написана през 1902 година, се издава за пръв път цял век по-късно благодарение на бившия директор на Къща-музей „Иван Вазов“ Цветанка Неделчева, която е съставител и редактор на книгата. За публиката ще представлява интерес гледната точка на генерала за ключовите сражения от Руско-турската война 1877-78 г., разиграли се в района – Шипченската епопея и военната операция край Шипка – Шейново. Присъстващите ще могат да видят и оригинала на ръкописната монография, любезно предоставен от Държавен военноисторически архив – Велико Търново. Книжната премиера е насрочена за 13 август от 18 часа в залата на Литературно-художествения музей „Чудомир“.

Монографията е посветена и на Вера Вазова, дъщеря на генерал Георги Вазов. „Достойните личности оставят след смъртта си сияние, в чиято светлина ние живеем. Ще бъдем полезни, ако предадем това сияние на бъдещите поколения“, тази мисъл на Вера Вазова е поставена на заглавната страница на книгата. Вера Вазова живее 102 години. Съставителката на книгата Цветанка Неделчева е имала срещи с нея в София и прави голямо интервю. Пред дъщерята на генерал Вазов директорката на Къща-музей „Иван Вазов“ в Сопот обещава да издаде неговата монография и изпълнява обещанието си.

Останал в историята както с голямо признание за военното си дело, така и в обществения живот ген. Георги Вазов в монографията си прави ценни изводи за боевете при Шипка и Шейново. Той познава всички руски източници за Руско-турската война, но влага свое отношение към военните действия. Неговата монография съхранява още едно късче памет за събитията по време на Освободителната война.

Съставителят и редактор на книгата Цветанка Неделчева

В книгата освен монографията на ген. Георги Вазов има негова автобиография, спомените на брат му Борис Вазов и на сестрата Вера Вазова. В изданието се публикуват за първи път спомени за русофилския преврат през 1886 година. Консултант за оформянето на корицата на книгата е карловската художничка Нина Канарова. Ценното историческо издание съдържа много автентични снимки и моливни рисунки на семейство Вазови, които са имали дарбата за рисуват.

Петър МАРЧЕВ