Кметът на Стара Загора оттегля две предложения от мартенската сесия на местния парламент

118
Една от оттеглените точки касае летището край Стара Загора

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров оттегля две от предложенията на администрацията за предстоящото заседание на Общинския съвет. Причината е липса на консенсус в групите, съставляващи местния парламент.

Едното предложение, което не е срещнало единомислие сред общинските съветници, касае разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии. То е по повод постъпило в Общината искане от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, придружено с техническо задание за проектиране, за получаване на разрешение за изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на града и прилежащите крайградски територии. Цитираните поземлени имоти са територия на летището, собственост на „Държавна консолидационна компания“, а инвестиционното им намерение е да бъде реализирана производствена и складова база.

Старейшините няма да разгледат и точката за даване на предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП на няколко поземлени имота в кв. 832 и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти по подадено заявление от 4 март. Предложението гласи искане за реализиране на благоустрояване на част от територията на Стара Загора – на изток от ул. „Иван Вазов“ и на юг и запад от пътя за село Люляк.

(СН)