Кметът на Казанлък предлага отпускане на еднократна помощ на бедните

120

Да се изготвят в спешен порядък списъци с имената и адресите на гражданите, които са в невъзможност да финансират първостепенните си нужди, за да им бъде гласувана еднократна помощ. Това е една от мерките, предложени от кмета на Казанлък Галина Стоянова в подкрепа на социално слабите граждани при усложняване и удължаване на извънредното положение, които бяха представени на заседание на Общинския съвет. В подкрепа на местния бизнес Стоянова предлага съветници да приемат изменения в някои от таксите и начина, по който се заплащат. Сред тях са таксата за битови отпадъци за търговските фирми, която да се изчислява пропорционално на месеците, в които те са работели, по същия начин да се процедира и с патентния данък. Стоянова предлага още 5-процентовата отстъпка за данъците на физическите лица да важи за цялата година, а не само до 31 април. Междувременно от 13 март в Казанлък е спряно начисляването на таксата за тротоарно право за търговците.

Мерките, предложени от кмета, ще се въведат след обсъждане и приемането им от Общинския съвет.

Петър ХРИСТОВ