Кметът на Казанлък: Никой не цели разпродаване или декапитализиране на ДКЦ „Поликлиника“

386
Поликлиниката и новият й управител

„Никой не цели разпродаване или декапитализиране на ДКЦ „Поликлиника“ – Казанлък, а увеличаване на нейния капитал и възможност за участие на съседните на Казанлък общини, чиито жители дружеството обслужва. Всичко друго, което се или ще се тиражира в публичното пространство, е и ще е манипулации и внушения, които не почиват на никакви факти и реални обстоятелства. ДКЦ „Поликлиника“ е в тежко финансово състояние и тя трябва да търси варианти да се самофинансира.“ Това заяви днес по време на сесия на Общинския съвет кметът на Казанлък Галина Стоянова, провокирана от нападките на съветника от БСП Пламен Караджов, че се цели разпродаване на поликлиниката. Тема, която беше подета преди седмици от местна медия, собственост на пиара на Корнелия Нинова – Васил Самарски, и нямаше начин да не бъде мултиплицирана от БСП в местния парламент. Аргументите на Караджов обаче не бяха подкрепени от мнозинството, затова днес Общински съвет Казанлък взе решение и възложи на новия управител на здравното заведение д-р Красимир Пейчев да проведе преговори с ръководствата на общините Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево за приемането им като съдружници чрез записване на нови дялове.

Решението е мотивирано от необходимостта тези общини, чиито граждани обслужва ДКЦ „Поликлиника“, да допринасят за развитието й, а не финансирането да е само от страна на Община Казанлък.

„Новият управител на ДКЦ „Поликлиника“ – Казанлък, е изключително разумен и интелигентен човек, който е в системата на здравеопазването от дълги години, и в този ред на мисли няма да направи нещо, което да е в ущърб на дружеството и на неговото развитие.

Въпросът е принципен и тук става дума за началото на един процес, в който, с решението на казанлъшкия Общински съвет, управителят на поликлиниката ще може съвсем законосъобразно да води разговори с кметовете на съседните общини, като заяви и към общинските съвети в тези общини намерението си за провеждането на тези разговори.

Едва след това, когато има съответните решения на тези общински съвети, ще може да се говори за начините, по които общините: Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, да участват в ДКЦ „Поликлиника“, обясни кметът на Казанлък.

(СН)