Кметът Живко Тодоров е категоричен: Ще защитим интереса на старозагорци

381
.-кметът Йордан Николов и кметът Живко Тодоров по време на брифинга

Община Стара Загора се обяви категорично против инвестиционното предложение на свищовската фирма „Ресайкъл компани“ ЕООД да изгради цех за производство на олово в квартал „АПК“. На нарочна пресконференция в петък кметът Живко Тодоров и неговият заместник Йордан Николов заявиха ясно позицията на Общината, която ще бъде представена по време за насроченото на 10 юни от 11 часа обществено обсъждане.

„Ще направим всичко възможно да защитим интересите на гражданите на Стара Загора. Не можем да бъдем съгласни с нито един опит за замърсяване в града и няма да позволим да бъдем заложници на интереси, които биха могли да доведат до негативен ефект за населението“, категоричен бе кметът Тодоров.

Зам.-кметът Йордан Николов представи хронологията на инвестиционното намерение до момента и официалното становище на Община Стара Загора срещу изграждането на цех за олово на територията на складовата база в квартал „АПК“.

„Инвестиционното намерение по своя обхват, капацитет и технология е предприятие от тежката промишленост, отрасъл цветна металургия. Капацитетът на инсталациите предвижда преработка на повече от 2 800 тона суровини, които по своя състав представляват опасни отпадъци, съдържащи олово. Те нямат произход от територията на регион Стара Загора, нито се генерират от битовата дейност на общината“, е записано в становището на Общината. Друг акцент в него е, че в доклада по ОВОС и в договора за наем на терена не са описани мерки за крайно обезвреждане и възстановяване на терена след прекратяване на дейността. „Недопустимо е да не се предвиди и локално съоръжение за пречистване на води“, обяви зам.-кметът. Той припомни, че изискването по закон предвижда подобни обекти да бъдат изграждани на отстояние не по-малко от 2 км от последната жилищна сграда. „В този случай цехът се предвижда да бъде разположен на едва 800 метра. Наред с това площадката се намира и в непосредствена близост до животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи.

Николов съобщи, че в деня на общественото обсъждане ще бъде предложено на инвеститора да оттегли намерението си за изграждане на цех за олово. „Надяваме се, че той ще се съгласи и ще оттегли своето предложение. Ако това не се случи, тогава Община Стара Загора ще предложи на Експертния съвет към РИОСВ да не одобри предложението. Ще упълномощим нашия представител да даде отрицателен вот на съвета“, обясни Николов.

Кметът Живко Тодоров призова всеки гражданин, който има възможност, да присъства на обсъждането в Зала 2 на Общината и да изрази своето мнение. Той припомни, че стратегическата цел пред него и екипа му е подобряването на качеството на живота на населението в общината чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на природните дадености, което е несъвместимо с опита да бъде създадено производство с риск.

Живко ИВАНОВ