КЕВР утвърди намалените цени на газа за януари, февруари и март 2020 г.

31

Членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърдиха намалените цени на природния газ за месеците януари, февруари и март 2020 г., съобщиха от КЕВР.

В сравнение с утвърдените от регулатора цени за минали периоди цената за януари 2020 г. намалява с 14,12 %, за февруари 2020 г. – с 23,23 %, а за март 2020 г. – с 31,65 %.

Според взетото решение утвърдената цена на природния газ за периода 1 януари – 31 януари 2020 г. е в размер на 37,82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС); за периода 01 – 29 февруари 2020 г. – 33,81 лв./MWh и за периода 01-31 март  – 30,10 лв./MWh.

Решението бе прието на закрито заседание. То засяга цените, по които общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, предаде news.bg.

Припомняме, че утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“ от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ. Според тях общественият доставчик на природен газ трябва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.

Според приетите промени в Закона за енергетиката от 24 април 2020 г. общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители. Суми трябва да се възстановят и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.