Как се прави цех за олово с 20 лв. уставен капитал?

526
Камионът с опасните оловни отпадъци, задържан в Свищов през ноември 2017 г. Справката в Търговския регистър показва, че собственикът на фирмата "Еко трейдинг къмпани" е Никола Георгиев Матров и Договорът за продажба на дружествени дялове на "Ресайкъл Компани" ЕООД от Георги Николов Матров на Йордан Георгиев малко след еко скандала в Свищов

Инвеститорът в Стара Загора се оказа роднинска фирма с „Еко Трейдинг къмпани“, провокирала скандала със 111 тона опасни отпадъци в Свищов

Колкото и да се опитваха медиите да разберат какъв е размерът на инвестицията, която регистрираната в Свищов фирма „Ресайкъл Компани“ ЕООД ще направи в Стара Загора за изграждане на цех за производството на олово, отговор не получиха. А питането ни беше провокирано от факта, че фирмата, регистрирана на 18.07.2017 г. с уставен капитал от 20 лв., внесе инвестиционно предложение за строеж и оборудване на предприятие от тежката промишленост – за производство на нерафинирано олово чрез термо-химични методи на редукция на оловносъдържащи отпадъци. Тоест за минимум шестцифрена инвестиция.

Справката в Търговския регистър сочи, че при регистрацията на „Ресайкъл Компани“ на 18.07. 2017 г. едноличен неин собственик е бил Георги Николов Матров, който е управлявал фирмата заедно с Йордан Георгиев. Пет месеца по-късно (на 15.12.2017 г.) Георги Николов продава дяловете си на Йордан Георгиев от Велико Търново, а след това седалището на фирмата е преместено от Свищов в София.

Хипотетично подобни покупко-продажби на дялове и промяна на седалища са често срещани процеси в българския бизнес… само че в периода на трансформацията на „Ресайкъл Компани“ – от 18.07.2017 г. (регистрация) до 15.12.2017 г., в Свищов се случва инцидентът, който провокира общественото внимание.

Става въпрос за 111 тона опасен промишлен отпадък от преработка на оловни акумулатори, изхвърлен незаконно в покрайнините на крайдунавския град. По сигнал на местния кмет Генчо Генчев и последваща проверка на РИОСВ и прокуратурата става ясно, че отпадъкът е бил изхвърлен в периода 25.10. – 01.11.2017 г. Задържан е и камион, превозвал опасните товари. Установено е, че произходът на отпадъка (шлака) е от производството на завод „Монбат рисайклинг“ в Монтана, а купувачът на отпадъка е фирма „Еко Трейдинг къмпани“ ЕООД – собственост на двама души, единият от които е Никола Георгиев Матров. Тоест бащата на тогавашния собственик на „Ресайкъл Компани“ ЕООД Георги Николов Матров.

Към момента не е ясно какво точно е установила прокурорската проверка, но скандалът в Свищов беше отразен от всички медии и се предполага, че „Еко трейдинг къмпани“ (иначе регистрирана с 10 лв. уставен капитал) е отнесла полагаемата се по закон глоба от 10 000 до 50 000 лв. Освен това е била заставена да премахне незаконно депонираните отпадъци край Свищов и да ги транспортира до регламентираните депа за обезвреждане, които у нас са две – в Пловдив и Русе.

Дали това е била причината синът на Никола Матров – Георги Матров, да продаде дяловете си в „Ресайкъл Компани“ на съуправителя си Йордан Георгиев и седалището й да бъде преместено от Свищов в София, можем само да гадаем. Но пък фактологията е категорична – двете фирми „Ресайкъл Компани“ и „Еко трейдинг къмпани“ са свързани с оловни отпадъци.

И едва ли отказалият се вече от инвестиционните си намерения в Стара Загора „Ресайкъл Компани“ е истинският инвеститор.

Ако някой има проблем с оловните отпадъци или с рециклирането им, никак не беше коректно такова инвестиционно предложение да бъде отправено точно към Стара Загора… Най-малкото защото градът е препатил от криминални обгазявания, продължили години, а в организмите на много от жителите му има неразложени тежки метали, които са канцерогенни и който заедно с Русе е водещ по онкологични заболявания в България (Б.Р. констатацията не е на медията ни, а на МЗ).

При подобна ситуация абсолютно некоректно е от „Ресайкъл Компани“ ЕООД да заявят в Официалната си позиция за отказ от инвестиционните си намерения в събота, че ще търсят компенсация от Община Стара Загора за направени разходи и пропуснати ползи. Разходите по изготвения проект да си ги начислят на подбудителя, т.е. пожелалият да остане зад кадър истински инвеститор на цеха за олово. А що се отнася до пропуснатите ползи – такива де юре и де факто няма!

Йовка НИКОЛОВА