Казанлъшкият музей ще издаде каталог за шевиците в България

314

Предмет на изследването е колекцията, подарена от Иван Енчев-Видю

Исторически музей „Искра“ – Казанлък, спечели проект по обявена от Министерство на културата сесия за дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии. Основната цел на този проект е да подготви и отпечата специализиран каталог, озаглавен „Багри и нишки“. Изданието ще представи систематично подбрана част от колекцията шевици на фонд „Етнография“ на музея в Града на розите. Читателите на каталога ще се запознаят с особеностите на народния костюм при различните групи преселници, които оформят възрожденския Казанлък. Подарените от Иван Енчев-Видю шевици ще бъдат представени за първи път като колекция – събирани от териториите, населени с българи, включително Северна Добруджа, Вардарска Македония и Беломорска Тракия.

Иван Енчев-Видю

Видю е една от последните възрожденски личности в Града на розите. Учи в Държавното рисувателно училище при проф. Петко Клисуров, след това специализира в Мюнхен. Интересите му през следващите години обхващат много области на културата: църковна архитектура, иконопис и дърворезба, етнография, фолклор, обредна система, празници, приложно изкуство и др. През 1918 г. завършва изследването си „Стари и нови паметници в Добруджа“, което сам илюстрира. Един от най-сериозните му изкуствоведски трудове е събран в книгата „Български народен кръст“. През 20-те години работи като художник и изследовател в Министерството на народната просвета, пише студии за църквите в Рилския и Гложенския манастири, материали върху историята на българското изкуство, издава популярното ръководство „Българското изобразително изкуство в светлинни картини“.

Подпомага и родния си град – създава през 1901 година Художествената галерия, активно участва в дейността на читалище „Искра“, в подготовката на краеведските годишници „Казанлък в миналото и днес“, на които е оформител на обложката, проектира първия герб на Казанлък. През 1927 г. излиза краеведският му труд „Розовата долина и Казанлък“, а на следващата година публикува обзорната си изкуствоведска статия „Изкуството на Казанлък“.

Петър МАРЧЕВ