Иновативен метод за работа с деца с аутизъм прилага Център „Алтернатива“

58

Благодарение на дългогодишното партньорство с „КонтурГлобал Марица Изток 3“ центърът разполага с необходимите технически средства за прилагане на метода

Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ – Стара Загора, стартира в началото на юни проект „Партньорство ЗА развитие на деца с увреждания“, финансиран от „Агенция за хора с увреждания“ (AXУ) към МТСП. Проектът е за период от 6 месеца и е насочен към преодоляване на дефицити в развитието и разширяване възможностите за социализация и интегриране на деца с ментални увреждания (преобладаващо с генерализирани разстройства в развитието), с прилагане на специализирана „Програма за комуникация и контрол с поглед-АСИСТ“. Идеята е да се въвлекат в съвместни дейности децата и техните родители, за да придобият умения за използване на системата за комуникация с поглед под вещото ръководство на специалисти от „Алтернатива“.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива“ бе един от първите в страната, който придоби необходимите технически средства и компютърни програми по системата за комуникация и контрол с поглед „АСИСТ“. Това стана благодарение на дългогодишния партньор на ГС „Алтернатива 55“ – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, който в края на 2017 година дари необходимия софтуер и оборудване на Центъра, като по този начин създаде условия за работа по иновативната методика за комуникация с поглед. Компанията и нейните служители от години подкрепят работата на „Алтернатива“ чрез програмата за дарителство по ведомост, доброволчески инициативи и социални проекти.

Системата „Асист“, която ще бъде ключова при работата с децата, включва: PCEye Mini – устройство за проследяване на погледа; Софтуери: Communicator 5 – софтуер за комуникация чрез текст, символи и картинки; Irina – coфтуер за синтезиране на реч на български език; LookToLearn – софтуер с игри, запознаващи децата с умения за използване на контрол с поглед, привличане и задържане на вниманието. Специалистите на сдружение „Алтернатива“, благодарение на финансиране от Община Стара Загора, са преминали специално обучение за работа със системата от екипа на доц. Морис Гринберг от НБУ и вече имат натрупан няколкогодишен практически опит.

Партньорският проект с АХУ тази година ще даде възможност методиката „Комуникация с поглед по система АСИСТ“ да се приложи към 16 деца с увреждания и техните родители. Идеята е чрез иновативната технология и провеждането на съвместно обучение на дете и родител у децата да се постигне комплексно положително развитие в когнитивната сфера, подобряване на устойчивостта и концентрацията на вниманието, развитие на краткосрочната и дългосрочната памет, стимулиране на мисленето, придобиване на нови знания и умения, подобряване на възможностите за комуникация – всичко това съдействащо за тяхното развитие и реализиране. Децата, които посещават училище, ще бъдат подпомогнати в адаптиране в учебната среда, в развиване на необходими учебни умения. От друга страна родителите ще оценят по-добре възможностите и проблемните области в развитието на детето си, ще се запознаят с една нова методика и с възможностите те самите да ползват нейни елементи в бъдеще в домашни условия, което ще съдейства и за по-устойчиви резултати в развитието на детето.

Деяна Нончева, логопед и специален педагог в Центъра и един от най-опитните специалисти за работа със системата, споделя: „При много от децата с увреждания като основен проблем се дефинира отсъствието на функционална комуникация. Това означава, че детето не говори. Системата за комуникация и контрол с поглед дава възможност детето да бъде разбирано от по-широк кръг хора, не само от специалисти, както и да придобие, и затвърди комуникативни умения. Това е основното преимущество на работата със системата и изключително ценно за близките на детето.“

С децата и техните родители ще работи мултидисциплинарен екип от логопед, психолог и социален работник, по разработени индивидуални програми, насочени към: начална диагностика, развитие на когнитивните умения, социалните умения и речта на включените в проекта деца. Включването на децата в програмата на проекта става след провеждане на съвместна оценка от експертния екип на състоянието и потребностите на детето, с обсъждане и с родителите. Сесиите са индивидуални и при строго спазване на изискванията при работа в условия на пандемия.

(СН)