Инвеститорът с оловото си тръгна завинаги от Стара Загора

652
Въпреки че още на 9 юни стана известно, че "Ресайкъл Компани" ЕООД е оттеглил инвестиционното си предложение, в понеделник десетки граждани дойдоха пред Общината, където щеше да се състои общественото обсъждане, за да кажат своето категорично "Не" на изграждането на цех за олово в града им.

Общественото обсъждане днес не се състоя заради оттегленото инвестиционно предложение

Сагата с рисковата инвестиция в размер на 4 000 000 евро от регистрираната в Свищов през 2017 г. с 20 лева капитал фирма „Ресайкъл Компани“ ЕООД приключи в полза на гражданите.

Насроченото за 10 юни обществено обсъждане на проекта за изграждане на цех за производство на олово в Стара Загора не се състоя заради оттегленото инвестиционно предложение от „Ресайкъл Компани“. Решението си за това те съобщиха първо по медиите на 9 юни, а на следващия ден внесоха уведомления за отказа си в Община Стара Загора и РИОСВ.

Въпреки че новината обходи интернет пространството, в понеделник десетки граждани, учени и представители на културните институции се стекоха пред Общината, за да кажат категоричното си „Не“ на цеха за производство на олово. Отмяната на общественото обсъждане бе официално направена от РИОСВ – Стара Загора, която по закон е компетентната институция.

От екоинспекцията, чийто доклад по ОВОС разбуди духовете на научните среди в Стара Загора, в понеделник съобщиха, че е прекратено и административното производство по „Изграждане на цех за производство на олово“ заради оттегленото инвестиционно предложение от „Ресайкъл Компани“.

„Съгласно разпоредбите на чл. 2а, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс процедурата по реда на гл. 6 от Закона за опазване на околната среда ще бъде прекратена с решение от директора на РИОСВ – Стара Загора. Постановеното решение за прекратяване ще бъде съобщено на възложителя, Община Стара Загора и публикувано в продължение на 14 дни на обществено достъпно място в сградата на РИОСВ и на интернет страницата. Решението подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес“, се казва още в съобщението на РИОСВ – Стара Загора.

С това оловната сага на препатилия от обгазяванията преди години град приключи. Кой е посъветвал „Ресайкъл Компани“ ЕООД да строи цех за рециклиране на оловни отпадъци точно в Стара Загора сигурно старозагорци никога няма да научат. Но за разлика от годините, когато виждаха въздуха, който дишат, но бяха разделени в позицията си за източника на обгазяванията (който и така остана неназован), сега граждани, Община, Тракийски университет, всичките културни институции и браншови организации бяха единни, че на Стара Загора не й е нужен цех за олово. Всички обаче са категорични, че градът е отворен за инвестиции, стига производствата, които бъдат разкрити, да са екологично чисти.

Йовка НИКОЛОВА