Изп. директор на Индустриална зона „Загоре“ Радослав Танев: В последните 2 месеца имаме засилен интерес от чуждестранни компании

202

С изпълнителния директор на бъдещата Индустриална зона на Стара Загора разговаряме подробно за работата по нейното изграждане и намирането на потенциални инвеститори. Радослав Танев бе категоричен, че интерес от страна на частния сектор има, но е необходимо още малко време, за да стартира изграждането й. Едва тогава ще се премине към подписването на договори за обособените терени.

– Г-н Танев, в какъв етап е работата по изграждането на новата икономическа зона на Стара Загора? В края на месец ноември м.г. Общински съвет Стара Загора гласува с пълно единодушие приемането на ПУП на Индустриална зона „Загоре“.

– Ще започна от там, че след гласувания ПУП на Индустриалната зона на града ни бе направен технически проект на подробния план, след което през януари стартирахме обществена поръчка за избор на проектант. Като публично дружество сме задължени от закона да провеждаме обществени поръчки за всеки един разход, който извършваме. Беше избран проектант. Той разполага с 50 календарни дни и в края на април трябва да представи завършения проект за Индустриална зона „Загоре“. В началото на месеца се видях с проектантския екип и мога да кажа, че на около 70% работата беше свършена. Очакваме да видим крайния резултат, за да имаме и ясна количествена сметка за това какво ни е необходимо за Зоната. След това ще преминем през процедура по остойностяване и след нея отваряме обществена поръчка за строителство. Сумата за изграждането на Индустриална зона „Загоре“ няма да бъде малка, тъй като има много работа да бъде свършена.

– Докато текат тези процедури, в публичното пространство се появяват различни информации за инвеститорски интерес от чуждестранен и местен характер. Каква е реалната картина, има ли сериозни частни компании, които са готови да покрият изискванията на новата индустриална зона на Стара Загора?

– Никога не сме крили, че инвеститорски интерес има. Ние сме провели редица разговори за този период. Има фирми, които само проучват, има и такива, които проявяват по-сериозен интерес. Получаваме запитвания както от чуждестранни инвеститори, така и от представители на местния бизнес. Смятам, че не трябва да ощетяваме представителите на частния сектор в града, които са запознати с особеностите на Стара Загора и желаят да разширяват своето производство. Това много ни улеснява, защото наистина работим с потенциални клиенти, които са наясно какво очакваме от тях. Аз често давам пример с един консорциум от Западна Европа, който при срещата ни обяви, че е решил да инвестира в България. След по-задълбочени разговори разбрахме, че те са готови да отделят по около 400 – 500 евро за месечно възнаграждение на инженери с опит. На всички смятам, че ни е ясно, че това няма как да се получи при нас.

– Ще бъдат ли приоритизирани чуждестранни инвеститори, които са решили да инвестират в зона „Загоре“?

– Икономическата зона на Стара Загора е за производство и за частни фирми, които искат да се развиват. Нямаме намерение да правим складове. Имаме интерес и от транспортни фирми, но не предвиждаме тази зона да се превръща в логистичен парк. Напротив, решили сме това да бъде зона за производство. Нашите условия вече са пределно ясни. Ние ще продаваме имоти чрез конкурс,т.е. търг с определени условия. В това число приемно попада изискването в определен брой години да не се сменя статута на земята, за период от време тя да не се препродава. Ще има срок за направа на инвестицията. Това са условия, които подсигуряват изпълнението на основната цел, а именно, че дадена фирма ще реализира инвестиция, а не просто да бъде закупен един парцел и той да стои празен.

– Вярвате ли, че Индустриална зона „Загоре“ ще съумее да се пребори с конкуренцията в лицето на Пловдив, Хасково, Димитровград и Сливен? Преди няколко дни бе обявена милионна инвестиция край Враца от германска компания.

– Аз съм напълно убеден, че ще успеем по ред причини. Преди всичко би било правилно, когато сравняваме нашата икономическа зона с други да тръгнем от еднаква база. В Пловдив инициативата за „Тракия-икономическа зона“ е изцяло частна. В този смисъл „Загоре“ е индустриална зона с 50% общинско и 50% държавно участие. Единствената подобна индустриална зона е тази в Бургас. Разликата е, че там държавата има 51% дял. Ако използваме като пример бургаската зона, трябва да споменем, че там ПУП-ът е започнал да се работи през 2008 г. и е бил приет година и половина по-късно. Самата зона се строи 6 години на няколко етапа и първите инвеститори започват да идват чак през 2015 – 2016 г. Казвам това, за да подчертая, че няма как да очакваме, че за по-малко от година старозагорската индустриална зона ще бъде построена и ще бъдат подписани договори с потенциални инвеститори. Трябва да бъдем реалисти. Дружеството е създадено през месец май 2018 г. За този период бе приет ПУП, изготвяме проект и сме провели две обществени поръчки, което също отнема време. Надявам се, че през месец май, когато се навършва точно 1 година от създаването на дружеството, ще бъдем в състояние да проведем обществена поръчка за строителството. Ние работим паралелно и за разширяване на зоната, водим и разговори с потенциални инвеститори. Готови сме вече с правилата за продажба. Те ще бъдат изпратени на фирмите, които проявяват по-сериозен интерес. С някои от тях вече сме в по-напреднали преговори. Нещата се случват при нас. Нека да не забравяме, че регион Стара Загора е на второ място по БВП след София. Пловдив като нива на заплащане все още не са достигнали нивата, които са при нас. Това означава, че 70% от фирмите, инвестирали в икономическа зона „Тракия“, няма как да дойдат при нас. Затова сме се ориентирали към инвеститори, които произвеждат продукти с висока добавена стойност. Идеята е, че на тях повече им трябват специалисти, а не икономика на ишлеме. Трябва ни производство с висока добавена стойност, което остава в страната, а и в нашия регион.

– Г-н Танев, казахте, че трябва да бъдем реалисти. Колко време е необходимо за изграждането на зона „Загоре“?

– Това ще каже строителят, когато проведем обществената поръчка. Поради тази неизвестност ние решихме да не прибързваме със сключването на договори. Такива можеше да подпишем още през февруари. Идеята обаче е, че когато някой инвестира своите средства, той логично пита и кога ще бъде готова зоната. Това можем да кажем, когато проведем обществена поръчка и строителят обяви срока. Всичко останало има по-скоро пожелателен характер. Ние не искаме да заблуждаваме инвеститорите със срокове, с които просто не сме наясно. Искаме да бъдем максимално коректни.

– Какво заплащане получава Съветът на директорите на Индустриална зона „Загоре“ за работата, която върши?

– Заплащането е съобразено с минималното месечно възнаграждение за страната. Аз обаче искам да обърна внимание на работата, която всички ние вършим. Особено в последните 2 месеца имаме засилен интерес към зона „Загоре“ от страна на чуждестранни инвеститори. Постоянно идват запитвания. Знаете, че подобни частни компании никога не влагат средства в едно подобно начинание от днес за утре. Те първо проучват. Идват на няколко разговора. През есента водихме преговори с австрийска фирма, чиято сфера на занимание изцяло отговаря на нашите изисквания. Още в началото обаче ни бе казано, че това е първият проучвателен етап. Решението дали ще инвестират в Стара Загора, или някъде другаде в страната, ще бъде взето в края на 2019 г., а инвестицията би могла да се случи не по-рано от 2020 г. Нашата цел е да създадем най-удобните условия за частния сектор. Работи се сериозно и с високи темпове. Разбира се, съветваме се с нашите колеги от индустриалната зона в Бургас, а и получаваме много сериозна подкрепа от Община Стара Загора. В този ред на мисли искам да благодаря на кмета Живко Тодоров, на главния архитект на общината и на целия Общински съвет, който проявява пълно единомислие по въпросите, свързани с изграждането и развитието на Индустриална зона „Загоре“.

Интервюто подготви:
Живко ИВАНОВ