Изкараха Стара Загора с най-мръсния въздух в ЕС, за да ударят „Марица изток“

1250
Тези снимки от "Ад"-а са плод на компютърна графика. И снимка от красивият и най-чист град в България Стара Загора

Стара Загора и София са с най-мръсния въздух в Европейския съюз, заяви председателят на Българска асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов във връзка с излезлия на 21 октомври доклад CE-Delft на координиращата организация Европейски алианс за обществено здраве (EPHA). Той е изработен от консорциум от НПО с дейност в обществена полза в 10 европейски държави (Испания, Франция, Германия, Полша, Словения, Унгария, Румъния, България, Нидерландия, Италия) и под ръководството на координиращата организация Европейски алианс за обществено здраве.

По информация на националните медии проучването е изследвало социалните разходи, свързани със замърсяването на въздуха в 432 европейски града в 30 държави (групата ЕС-27 плюс Великобритания, Норвегия и Швейцария) през 2018 г.

„В новия доклад на CE-Delft община Стара Загора е на първо място по смъртност в Европа от мръсен въздух – 85% от населението умира от заболявания, причинени от лошия атмосферен въздух“, се съобщава в проучването.

И още:

„Най-голяма е заболеваемостта от болести на дихателната система, като опасна тенденция е увеличаване заболеваемостта сред децата. Основният причинител за замърсяването в Област Стара Загора са ТЕЦ-овете, които замърсяват със серен диоксид (SO2). Страната е единствената от ЕС в топ 20 на държавите с най-високи нива на замърсяване със SO2 (пред нас от европейските държави са единствено Украйна и Сърбия). Основната причина за замърсяването е лошият контрол върху въглищните централи (държавна, частни и т.нар. „американски“ централи), като в проучването (доклад на Greenpeace с данни от НАСА) са посочени 423 „горещи точки“ на замърсяване по света, а Маришкият басейн край Стара Загора е в първите 50. Европейската комисия заведе дело срещу България за нарушение на допустимите норми и тя беше осъдена през 2017 г. за превишаване нормите на ФПЧ, а ако не покаже напредък със сериозни мерки по въпроса със серния диоксид, ЕС започна наказателна процедура срещу България“, гласят изводите в доклада.

Лицемерната лъжа

По същество докладът CE-Delft на координиращата организация Европейски алианс за обществено здраве (EPHA) не е изненада нито за хилядите работещи в комплекс „Марица изток“, нито за независимите експерти. При последните години се появиха десетки подобни доклади, изследвания, проучвания, компютърни симулации и т.п., насаждащи масова психоза за „вредните и сеещи смърт“ въглищни ТЕЦ-ове, лежерно поднесени в услуга на предстоящата „Зелена сделка“. С една-единствена цел – ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“!

Кой какви данни е подавал към авторите на доклада CE-Delft и кой от кого е бил платен, не е известно. Едно обаче е сигурно – в проучването не е използвана информация от официалните български институции – в случая Изпълнителната агенция по околна среда и Министерството на здравеопазването.

Ако НПО-та, координирани от Европейския алианс за обществено здраве, си бяха направили труда да погледнат Годишните доклади на българската Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за 2018-а и 2019 г., които са общодостъпни до всички, никога нямаше да се сътворят подобни зловещи лъжи, замесвайки буквално по един престъпен начин и името на Стара Загора.

Фактите, такива, каквито са

Според данните на ИАОС за нивата на основните показатели за качеството на атмосферния въздух за 2018 г. (подробно отразени в Годишния доклад) Стара Загора е с най-чистия атмосферен въздух от българските градове.

Данните, публикувани за отделните атмосферни замърсители, са следните:

– по показателя серен диоксид (SO2) през цялата 2018 г. в Стара Загора не е отчетено нито едно превишение на пределно допустимите стойности на средночасовите и средноденонощните норми;

– по показателя азотен диоксид (NO2) в Стара Загора също не е регистрирано нито едно превишение през 2018 г. за разлика например от Варна, която е с 4 превишения и Пловдив – 2 превишения;

– по показателя въглероден оксид (CO), отново в Стара Загора няма регистрирано превишение през 2018 г.;

– по показателя фини прахови частици (ФПЧ10) докладът CE-Delft отново се разминава с реалността, тъй като за цялата 2018 г. в Стара Загора са били регистрирани само 5 превишения на средноденонощните норми. За разлика от Видин, където превишенията са били 120, в Монтана – 111, в Горна Оряховица – 110, в Пловдив – 107, в Плевен – 87, в Благоевград – 67, в Русе – 64, в Хасково- 62.

Фактът, че Стара Загора е с най-чистия атмосферен въздух, се потвърждава и от следващия Годишен доклад на Изпълнителната агенция по околна среда през 2019 г. Данните в него отново сочат, че в Стара Загора не е била регистрирана нито една наднормена стойност на атмосферните замърсители SO2, NO2, CO. През 2019 г. по показателя ФПЧ10 в Стара Загора са били отчетени само 2 превишения на средноденонощните норми, докато в София са били 65, в Пловдив – 89, Видин – 67, Горна Оряховица – 89, Ловеч – 71, Никопол – 67, Плевен – 59 и т.н.

Любопитен момент в Годишния доклад на ИАОС е и фактът, че за цялата 2019 г. след връх Рожен в Стара Загора са отчетени най-ниски стойности на ФПЧ10.

Клеветниците на съд

Кои са тези НПО от 10-те държави, стоящи в основата на доклада, набеждаващ Стара Загора и София като градовете с най-мръсния въздух, в ЕС трудно биха били идентифицирани. Но пък поне е налице въпросният председател на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов.

И точно към него Община Стара Загора и засегнатите във въпросния доклад CE-Deltf въглищни ТЕЦ-ове от комплекс „Марица изток“ би трябвало да заведат жалба за клевета, защото в хода на делото ще се установи кой каква измислена информация е ползвал, кой на кого какво е поръчвал и кой е плащал. И докато това не се случи, подобни доклади ще продължат да се роят в общественото пространство, обслужващи единствено и само зеленото лоби в Европейския парламент. Вероятно и социалистическото, което подкрепи последния закон за климата на ЕС.

Йовка НИКОЛОВА